Finland |

Changing Diabetes®

Ajamme muutosta diabeteksen voittamiseksi

Uskomme Novo Nordiskilla, että diabeteksen hälyttävän lisääntymisen ei tarvitse olla väistämätöntä. Voimme muuttaa sen kehityskulkua – ja meidän pitää toimia heti.

Tänään 415 miljoonaa ihmistä – noin 9 % maailman aikuisväestöstä – elää diabeteksen kanssa ja suurimmalla osalla on tyypin 2 diabetes.1 Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2000 ja sen ennustetaan yltävän 642 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä.1 Mistä näin nopea sairauden lisääntyminen johtuu? Ja miksi tyypin 2 diabetes lisääntyy niin nopeasti kaupungeissa, joissa asuu kaksi kolmasosaa maailman diabeetikoista1?

 Yli 90 vuoden kokemus diabeteksen hoidon edelläkävijänä on opettanut meille, että diabetespandemian hillitseminen vaatii erityistä keskittymistä siellä, missä tarpeet ovat suurimmat. Meidän tulee varmistaa, että ihmiset diagnosoidaan riittävän varhaisessa vaiheessa, että diabeteksen hoitoa kehitetään edelleen ja että diabeteksen lisääntyminen kaupungeissa pysäytetään.

 


Blood sugar screening

Varmistetaan varhaisempi diagnosointi

Noin 193 miljoonalla ihmisellä on diagnosoimaton tyypin 2 diabetes.1 Varhainen diagnosointi auttaisi heitä hoitamaan itseään paremmin ja välttymään vakavilta liitännäissairauksilta, kuten silmä-, munuais- ja sydänvaurioilta. Teemme yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, organisaatioiden ja päättäjien kanssa, jotta tietoisuus varhaisemman diagnosoinnin ja seulonnan hyödyistä lisääntyisi ja jotta varhainen diagnosointi nähtäisiin ennaltaehkäisevänä terveyspoliittisena prioriteettina.

 


Ruiling Yang has type 2 diabetes, China

Varmistetaan parempi hoito

Diabeetikon elämä on usein jatkuvaa tasapainottelua liian korkeiden ja liian matalien verensokeriarvojen välillä. Liian matalan verensokerin ikävät tuntemukset ovat helposti konkreettisempia, joita moni haluaa välttää ja siksi hyvä diabeteksen hoito vaarantuu ja diabeetikko altistuu vakaville liitännäissairauksille. Lisäksi elämä diabeteksen kanssa on muutakin kuin verensokerin tarkkailua. Se vaikuttaa jokapäiväisen elämän jokaiseen osa-alueeseen. Vuosikymmenten tutkimustyö on auttanut meitä ymmärtämään syvällisesti, mitä muutokseen tarvitaan: tarvitaan laaja valikoima hoitovaihtoehtoja, jotta yksilöllinen hoito on mahdollista, kuten myös koulutusta ja omahoidon tukemista. Tekemällä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden ja potilasjärjestöjen kanssa voimme auttaa yhä useampia diabeetikoita elämään mahdollisimman rajoituksetonta elämää.

 


Cities Changing Diabetes - Shanghai, China

Varmistetaan, että diabetes tunnistetaan urbaanissa ympäristössä

Yli 2/3 diabeetikoista elää kaupunkiympäristössä. Kaupungit ovat eturintamassa taistelussa tyypin 2 diabeteksen lisääntymistä vastaan. Cities Changing Diabetes on Novo Nordiskin, University College Londonin ja Steno Diabetes Centerin perustama ohjelma, joka on ainutlaatuinen esimerkki julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyöstä. Ohjelma tuottaa tietoa ja oivalluksia siitä, minkälaisilla ratkaisuilla voidaan edistää ihmisten terveyttä.

 Yksikään yksittäinen organisaatio, yritys tai taho ei pysty yksin vaikuttamaan laajoihin ja monimutkaisiin diabeteksen haasteisiin. Vain kumppanuuksien avulla voimme tehdä todellisen ja kestävän muutoksen.

Jatkamme työtämme diabeteksen voittamiseksi ja uskomme vankkumattomasti, että se myös on mahdollista.

 


Lähteet

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.
 


Tyypin 2 diabeteksen riskitesti

Tee yksinkertainen riskitesti Diabetesliiton nettisivuilla. Selvitä diabetesriskisi ja mitä voit tehdä alentaaksesi sitä.
 Faktoja diabeteksesta
 
Diabetesinfograafi