Novo Nordisk Farma Oy
Linnoitustie 6
02600 Espoo
Puh. 020 762 5300

 ja

Novo Nordisk A/S
Novo Allé 1
2880 Bagsværd

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Suomen tietosuojavastaavaan osoitteella tietosuoja@novonordisk.com, jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita.

Saamme henkilötietojasi suoraan sinulta koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

 • tilaisuuteen liittyvä viestintä ja järjestelyt, kuten tarjoilu-, matka- ja/tai majoituksien varausten teko
 • sähköisen uutiskirjeen ja tuoteinformaation lähettäminen, jos olet antanut siihen erillisen suostumuksen.

 • yhteystiedot (nimi, toimipaikka, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • ruoka-aineallergiat
 • henkilötunnus tai passitiedot, jos koulutus järjestetään ulkomailla ja paikallinen viranomainen sitä vaatii.

Henkilötietojesi käsittely edellyttää oikeusperusteen. Lain mukaan voimme käsitellä edellä kohdassa 4 mainittuja henkilötietojasi, koska olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn ilmoittautuessasi tilaisuuteen.

 • Saatamme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville tahoille:
 •  viranomaisille
 • Novo Nordisk -konsernin muille yhtiöille
 • käyttämillemme toimittajille ja palveluntuottajille, jotka tarjoavat meille palveluja ja tuotteita (esim. matkatoimisto, tapahtumajärjestäjä).

Lääkärien, hoitajien, farmaseuttien ja proviisorien taloudelliset etuudet (matka-, majoitus-, ja rekisteröintikulut) julkaistaan EFPIA:n ilmoitusvelvollisuussäännön mukaan. Mikäli kuulut tähän terveydenhuollon ammattilaisten ryhmään, toimitamme sinulle vuoden alussa tiedoksi yhteenvedon kaikista edellisenä vuonna sinulle maksetuista palkkioista ja maksuista. Samassa yhteydessä pyydämme lupaa tietojen julkistamiseen nimellä Novo Nordiskin kotisivuilla. Sinulla on aina oikeus kieltää tietojesi julkaiseminen.

Tällaisten siirtojen yhteydessä noudatamme siksi seuraavia lain edellyttämiä menettelyjä suojataksemme henkilötietosi:

 •  Siirto tapahtuu sellaiseen Novo Nordisk -yhtiön yksikköön, joka noudattaa Novo Nordiskia koskevia sitovia sääntöjä, jotka ovat nähtävillä osoitteessa https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights.html
 •  Euroopan komissio on katsonut, että kyseisissä vastaanottajamaissa henkilötietosuojan taso on riittävä.
 • Noudatamme henkilötietojen siirtämistä kolmansiin maihin koskevia vakiosopimuslausekkeita. Voit saada kopion näistä sopimusehdoista ottamalla yhteyttä meihin kohdassa 1 kuvatulla tavalla.

Säilytämme henkilötietojasi enintään 5 vuotta, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa.

 • Voit saada yhteenvedon hallussamme olevista henkilötiedoistasi.
 • Voit saada kopion henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Voit pyytää päästä päivittämään tai korjaamaan henkilötietojasi.
 • Voit pyytää henkilötietojesi poistamista tai hävittämistä.
 • Voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn tai rajoittaa niiden käsittelyä.
 • Jos olet antanut meille suostumuksen tietojen käsittelyyn (kohta 5), voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Voit tehdä tietosuojaviranomaiselle valituksen tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi.

Näitä oikeuksia saatetaan rajoittaa käsittelyyn liittyvien erityisten olosuhteiden mukaan, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos sinulla on kysymyksiä näistä oikeuksista, voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1 olevien yhteystietojen kautta.