Media 

Lupauksemme muuttaa diabeteksen kulku Suomessa ja muualla maailmassa edellyttää meiltä aktiivista otetta kaikessa viestinnässämme ja rohkeutta innostaa myös sidosryhmiämme dialogiin.

Tiedotusvälineiden tarpeisiin tarjoamme suunniteltua, huolellisesti valmisteltua ja tasapainoista sisältöä. Tavoitteenamme on olla medialle helposti lähestyttävä, avoin ja hyvin palveleva asiantuntijataho.

Lääkealan viestinnässä huomioitavaa

Haluamme edistää asianmukaisen, tutkitun tiedon saatavuutta lääkkeistä, lääkehoidosta ja terveydestä. Potilasturvallisuuden ja lääkitysturvallisuuden edistäminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Lääkeyrityksenä viestintäämme määrittelevät lääkealan lainsäädäntö sekä toimialamme omat eettiset ohjeet, joita olemme sitoutuneet noudattamaan.

Lääkelain mukaan reseptilääkkeiden markkinointi kuluttajille on kiellettyä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muiden kuin lääkkeen määräämiseen oikeutettujen tahojen kanssa reseptilääkkeistä tulee ensisijaisesti puhua niiden vaikuttavan aineen nimellä, ja tiedottamisen yhteydessä tulee välttää markkinoinnillisia elementtejä ja väittämiä.

Lääkeyrityksellä on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus tiedottaa lääkkeistään koskien esimerkiksi viranomaisen myöntämää myyntilupaa tai hintaa, pakkausmuutoksia tai varoituksia haittavaikutuksista. Reseptilääkkeistä on sallittua kertoa valmisteyhteenvedon tai pakkausselosteen mukaista informaatiota.

Myös tieteellisestä materiaalista, kuten esimerkiksi tutkimustuloksista on sallittua kertoa, silloin kun sillä ei suoraan pyritä edistämään lääkkeiden myyntiä. Samoin on sallittua vastata lääkettä koskevaan erityiskysymykseen ja toimittaa kysyjälle mahdollista ei-kaupallista materiaalia.

Edellä kuvattua ohjeistusta ja lääkealan lainsäädäntöä noudattaen, haluamme palvella suomalaisia tiedotusvälineitä mahdollisimman hyvin ja ammattitaitoisesti.


Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä puhelimitse tai lähetä sähköpostia:

Novo Nordisk Farma Oy
Linnoitustie 6
02600 ESPOO
Puh: +358 (0)20 762 5300
Sähköposti: novoinfo(at)novonordisk.fi

Jaakko Linna
toimitusjohtaja
Puh. +358 (0)40 555 3011
Sähköposti: qjkl(at)novonordisk.com

Eeva Erkkilä
koulutus- ja viestintäpäällikkö
Puh: +358 40 843 3318
Sähköposti: eerk(at)novonordisk.com

Yrityksemme pääkonttori Tanskassa:
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
Denmark
Tel: +45 4444 8888
Fax: +45 4449 0555

Mike Rulis
Vice President, Corporate Communications
Tel: +45 4442 3573
e-mail: mike(at)novonordisk.com