taking diabetes to heart

Moni tyypin 2 diabetesta sairastava ei tunne omaa sydän- ja verisuonitautien riskiään3.

Kansainvälinen diabetesliitto (IDF) on yhteistyössä Novo Nordiskin kanssa toteuttanut maailmanlaajuisen tutkimuksen, Taking diabetes to heart, jonka tuloksista kerromme tällä verkkosivulla. Taking diabetes to heart -tutkimuksen ensisijainen tavoite on ollut selvittää tietoisuutta sydän- ja verisuonitautien riskistä tyypin 2 diabeteksen yhteydessä.3

 

Taustaa: Sydän- ja verisuonitaudit ja tyypin 2 diabetes1,2

 • Sydän- ja verisuonitaudit kuten sydäninfarkti, aivohalvaus ja sydämen vajaatoiminta ovat merkittävimmät invaliditeettiin ja kuolemaan johtavat syyt tyypin 2 diabetesta sairastavilla
 • Eurooppalaisilla diabeetikoilla sairastumisriski sepelvaltimotautiin on 3–5-kertainen ei-diabeetikoihin verrattuna. Tyypin 2 diabeetikoiden kuolinsyistä 85 % liittyy sydän- ja verisuonitauteihin.

'Taking diabetes to heart' -tutkimus3


Tutkimuksesta

 • Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jossa on selvitetty, kuinka hyvin tyypin 2 diabetesta sairastavat tuntevat sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen yhteyden.
 • Tutkimukseen osallistui 1265 tyypin 2 diabetesta sairastavaa henkilöä yli 130 maasta.3
 

Taking diabetes to heart -tutkimuksen tulokset tyypin 2 diabetesta sairastavilla3

pic1
pic2

Tutkimuksen keskeiset tulokset3

 • Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tyypin 2 diabetesta sairastavat potilaat aliarvioivat oman sydän- ja verisuonitautien riskinsä, vaikka riski on päinvastoin kohonnut.
 • Potilaat luottavat vahvasti siihen, että he saavat tarvittavat tiedot sydän- ja verisuonitaudeista omalta lääkäriltään.
 • Näyttää kuitenkin siltä, että vuoropuhelu sydän- ja verisuonitautien riskeistä potilaan ja lääkärin välillä ei aina toteudu parhaalla mahdollisella tavalla.
 

Näkökulma 

 • Tutkimus osoittaa, että tyypin 2 diabetesta sairastavien sydän- ja verisuonitautien riskiin on tarve kiinnittää huomiota ja lisätä lääkäreiden ja potilaiden vuoropuhelua asiasta.
 

Tutustu Taking diabetes to heart -tutkimukseen täältä

*Sydän- ja verisuonitaudit, mukaan lukien aivohalvaus ja sydämen vajaatoiminta. 
 

Lähteet

 1. Käypä hoito -suositus, Diabetes. Viitattu 31.1.2019
 2. Käypä hoito -suositus, Diabetes, Potilasversio. Viitattu 31.1.2019
 3. IDF. Taking Diabetes to Heart -tutkimus. www.idf.org/takingdiabetes2heart. Viitattu: Syyskuu 2018.


Taking diabetes to heart
on maalimanlaajuinen tutkimus, jonka ova tehneet yhteistyössä Kansainvälinen Diabetesliitto (IDF) ja Novo Nordisk.FI19DI0000802

Taustaa

Arviolta noin 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta. Sydän- ja verisuonitaudit ja diabetes liittyvät usein toisiinsa.

Lue lisää täältä