Vaihdevuosien muutokset fysiologiassa ja mielialassa voivat aiheuttaa parisuhteelle uudenlaisia, odottamattomia haasteita. Olisikin hyvä, jos suhteen molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä, mitä vaihdevuodet ja ikääntyminen voivat merkitä suhteelle. Vaihdevuosiin liittyy paljon ennakko-odotuksia, jotka usein aiheuttavat turhia pelkoja. Puhuminen asioista, jotka arveluttavat, voi olla suhteen kannalta elintärkeää.

On myös hyvä tietää, että parisuhteessa ei suinkaan välttämättä muutu vaihdevuosien vuoksi mikään olennainen, ei ainakaan huonompaan. Varautuminen ikääntymiseen yhdessä antaa kuitenkin molemmille osapuolille varmuutta, miten parisuhde voi kestää myös silloin, jos selviä muutoksia on edessä.

Kuinka avoimia kumppanit ovat toisilleen? Perehdy naisten ja miesten näkemyksiin ja lue vinkkejä siitä, mitä ja miten vaihdevuosien muutoksista voi puhua.


 

 
FI20VG00019 03/2020