Vaihdevuodet ja parisuhde

 

Minä ja minun vaihdevuoteni

Eliniän jatkuminen tarkoittaa, että naisten elämästä jopa kolmas osa on menopaussin jälkeistä aikaa. Naiset suhtautuvat vaihdevuosiin eri tavoin. Alkuvaiheessa olevat, joilla ei ole kokemusta merkittävistä oireista, pitävät vaihdevuosia hieman epämääräisinä. Välttämättä tilannetta ei vielä edes hahmoteta vaihdevuosiksi, jolloin vähäisiä oireita ei joko rekisteröi lainkaan, eikä niistä koe tarvetta puhua tai hakea tietoa.

Osa naisista suhtautuu vaihdevuosiin mutkattomasti, osana luonnollista ikääntymistä. Oireita voi olla, mutta ne pyritään hoitamaan. Muutos voi olla haikea, mutta toisaalta uudessakin elämänvaiheessa on puolensa. Toisaalta taas naiset, jotka kokevat voimakkaita oireita, pitävät vaihdevuosia luonnollisesti todella kielteisenä ja ikävänä elämänvaiheena.

 

Puhutaan vaihdevuosista

Vaihdevuodet voivat kiristää parisuhdetta, etenkin, jos asiasta ei puhuta yhdessä. Kumppanille voi olla vaikeaa ymmärtää, mitä naisen elämässä tapahtuu, jos nainen ei itse näe aiheellisena kertoa muutoksista itsessään. Partnerille voi myös olla turhauttavaa, että hän ei osaa auttaa tai pysty osallistumaan, vaikka näkee puolisonsa selvästi olevan muutosten keskellä.

Avoimuus lienee parisuhteessa aina tärkeää, mutta erityisen merkittävää se on vaihdevuosien aikana. Puhutaan jopa ”paripaussista” (couplepause), jolla halutaan korostaa parisuhteen molempien ikääntyvien osapuolien huomioon ottamista seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden läpikäynnissä ja mahdollisessa hoidossa.

 

Seksi säilyy tärkeänä

Seksuaaliterveydellä käsitetään seksuaaliseen hyvinvointiin liittyviä fyysisiä, emotionaalisia, mentaalisia ja sosiaalisia tekijöitä. Kannattaa muistaa, että kaikki seksuaaliterveyteen vaikuttavat asiat eivät johdu menopaussista. Ikääntyminen ja sen mahdollisesti mukanaan tuomat muutkin terveysongelmat voivat vaikuttaa sekä yksilöön että parisuhteeseen. Avoimuus elämäntilanteen iloista ja murheista on siis tärkeää. On myös hyvä ymmärtää, että seksi on suurimmalle osalle naisista tärkeää ikääntymisestä huolimatta.

Tutkimuksissa on osoitettu, että asiallinen tieto seksuaalisista toiminnoista, seksuaalisen stimulaation tärkeydestä ja iän ja parisuhteen pituuden vaikutuksesta niihin johtaa usein positiivisiin seksuaalielämän muutoksiin. Mahdollisiin oireisiin tulisi tarttua ripeästi ja usein molempien osapuolien aiheeseen perehtyminen auttaa hyvän kommunikaation rakentamisessa. Kaikki eivät suinkaan turvaudu ulkopuoliseen apuun, mutta tarvittaessa sitä on hyvin saatavilla.

 

 

Muutamia vinkkejä kumppanille

  • Kuuntele: vaikka et voisikaan auttaa, kuuntelemisella on valtaisa merkitys.
  • Tunne oireet: vaihdevuosioireista löytyy kattavasti tietoa ja kumppaninkin on hyvä tietää, millaisia muutoksia voi olla edessä.
  • Naiset ovat yksilöitä: kaikki oireet eivät koske kaikkia naisia ja naiset reagoivat oireisiinkin hyvin eri tavoin. Vältä stereotyyppistä ajattelua, että vaihdevuodet tarkoittavat väistämättä ikäviä asioita.
  • Pyydä puolisoasi priorisoimaan oireensa niin, että tiedät, mikä niistä aiheuttaa eniten huolta.
  • Sisäistä, että muutokset arjessa voivat johtua naisen kokemista oireista, ei sinusta. Jos esimerkiksi nainen haluaa nukkua omassa sängyssä, syynä voi olla öiset kuumat aallot.
  • Käykää yhdessä lääkärin vastaanotolla, jos vaihdevuodet aiheuttavat merkittäviä ongelmia. Se auttaa saamaan yhteisen näkemyksen ja kielen puhua luonnollisesta ikääntymiseen liittyvästä vaiheesta.

 

Lähteet:

Jannini, EA. Nappi, RE. Couplepause: A New Paradigm in Treating Sexual Dysfunction During Menopause and Andropause. Sex Med Rev. 2018 Jul;6(3):384–395.

Menopause. Information for parners. https://jeanhailes.org.au/health-a-z/menopause/information-for-partners

Novo Nordisk Farma Oy. Vaihdevuositutkimus 2019.(1)

Rosella, E. Nappi ym. The CLOSER-Survey: Implications of Vaginal Discomfort of Postmenopausal

Women and in Male Partners. J Sex Med 2013;10:2232–2241.(2)

Scavello, I. ym. Sexual Health in Menopause. Medicina 2019, 55, 559.(3)

 

FI20VG00017 02/2020