Päivityksemme COVID-19 pandemian aikana

novo-nordisk-laboratory-technician

 

Sitoutumisemme potilaisiin, työntekijöihimme ja yhteistyökumppaneihimme säilyy ennallaan COVID-19-pandemiankin aikana. Jatkamme lääkkeiden toimittamista diabetesta ja muita vakavia kroonisia sairauksia sairastaville henkilöille, turvaamme työntekijöidemme terveyden ja tuemme parhaamme mukaan lääkäreitä ja sairaanhoitajia, kun he työskentelevät COVID-19:n voittamiseksi.

Uusia kysymyksiä ja huolenaiheita nousee esiin lähes päivittäin. Haluamme pitää sidosryhmämme ajan tasalla päivittämällä mm. lääkkeidemme saatavuustilannetta.

 

Elintärkeiden lääkkeiden saatavuus

Tällä hetkellä meillä ei ole lääkevalmisteiden toimitushaasteita. Olemme varautuneet hyvin poikkeustilanteisiin ja meillä on selkeät toimintatavat lääkevalmisteiden varastomäärien ja pitkän aikavälin saatavuuden suhteen. Tämä on keskeistä, koska potilaat ympäri maailmaa tarvitsevat lääkkeitämme joka päivä.

Myös terveysviranomaiset ja apteekit tekevät parhaansa varmistaakseen elintärkeiden lääkkeiden saatavuuden COVID-19-tilanteen aikana.

 

Diabetesta ja muita vakavia kroonisia sairauksia sairastavat henkilöt

Sinulla on varmasti huolenaiheita, jos itselläsi tai jollakin tuntemallasi henkilöllä on diabetes, lihavuus tai muu vakava krooninen tauti. Poikkeukselliset olosuhteet nostavat tänä aikana esiin lukuisia kysymyksiä, jotka koskevat sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.  Suositamme seuraamaan ajantasaisia terveydenhuollon ammattilaisten sekä viranomaisten ohjeita. Diabetesliiton sivuilta löytyy diabeetikoille hyviä ohjeita: https://www.diabetes.fi/diabetes/yleista_diabeteksesta/usein_kysyttya_koronaviruksesta_ja_diabeteksesta. Hemofilia-potilaille tietoa löytyy esim. Hemofilia-yhdistyksen sivuilta (http://www.shyry.org/

 

Työntekijöistämme huolehtiminen

Työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi olemme pyytäneet kaikkia muita kuin tuotantotyöntekijöitä työskentelemään toistaiseksi kotona. Kun palaamme toimistoillemme, teemme sen suunnitelmallisesti ja riskejä välttäen.

Näiden poikkeuksellisten työolojen aikana varmistamme, että työntekijöitä tuetaan pysymään aktiivisina, työskentelemään kotona ergonomisesti ja onnistumaan digitaalisessa työympäristössä työskentelyssä.

Pidämme tuotantolaitoksissamme työskentelevien työntekijöiden määrän mahdollisimman alhaisena ja noudatamme työpaikoilla suositeltua lähikontaktien välttämistä. Pyydämme vain niitä tuotantolaitoksen työntekijöitä työskentelemään, joille COVID-19:n ei katsota aiheuttavan terveysriskiä.

 

Kliiniset lääketutkimukset

Novo Nordiskilla kliinisten lääketutkimusten suorittamisessa ensisijaisen tärkeitä kriteereitä ovat tutkittavien henkilöiden turvallisuus sekä tinkimättömyys lääketutkimuksen laadussa. Jatkamme jo aloitettuja kliinisiä tutkimuksiamme emmekä odota merkittäviä viivästyksiä niissä tutkimuksissa, jotka ovat lähellä viimeistelyä.

Nykyisessä tilanteessa käymme tiivistä vuoropuhelua tutkijoiden kanssa eri puolilla maailmaa. Luotamme heidän arvioonsa, jos keskeytämme rekrytoinnin meneillään oleviin tutkimuksiin. Minimoimme tutkittavien käynnit tutkimuskeskuksissa siten, että jos ne tutkijan arvion mukaan katsotaan tarpeellisiksi toteuttaa, ne yhdistetään säännöllisiin sairaanhoitokäynteihin.

Tutkimusten seuranta on yhä haasteellisempaa, ja työskentelemmekin tutkimuskeskusten, tutkijoiden ja viranomaisten kanssa löytääksemme parhaat ratkaisut tilanteeseen. Terveydenhuoltojärjestelmän nykyisen kuormituksen takia uusia tutkimuksia ei toistaiseksi aloiteta.

 

Novo Nordiskin osallistuminen Covid-19:n torjuntaan

Hyödynnämme mielellämme asiantuntemustamme, resurssejamme ja kansainvälistä organisaatiotamme    COVID-19:ään liittyvän tutkimustyön edistämiseen. Tuemme terveysviranomaisten toimia tautialueilla useilla aloitteilla, kuten tekemällä lahjoituksia, toimittamalla raaka-aineita käsienpuhdistusaineiden tuotantoa varten ja avaamalla laboratorioita tukemaan COVID-19-testausta. Tutustu COVID-19 torjuntaan osallistumiseemme täällähttps://www.novonordisk.com/about/corona-virus-updates/our-covid-actions.html

 

 

Ota yhteyttä

Tällaisina aikoina haluamme auttaa antamalla tietoa terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille, yhteistyökumppaneille ja muille tietoa tarvitseville. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä (novoinfo@novonordisk.fi)

 

FI20NNM00008 06/2020