Lahjamme sata vuotta täyttävälle Suomelle on nyt valmis: käytännönläheisiä ideoita diabeetikoiden arjen parantamiseksi.

 

Lahjamme 100-vuotiaalle Suomelle oli paketti käytännönläheisiä ideoita diabeetikoiden arjen parantamiseksi

”Changing Diabetes®” on Novo Nordiskin lupaus muuttaa diabeteksen kulkua kaikkialla maailmassa. Haluamme vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni diabeetikko diagnosoidaan, pääsee hoidon piiriin ja pystyy elämään mahdollisimman rajoituksetonta elämää diabeteksesta huolimatta.

Lahjana sata vuotta täyttävälle Suomelle halusimme koota käytännönläheisiä ideoita diabeetikoiden arjen parantamiseksi. Lähetimme diabeetikoille ja heidän läheisilleen avoimen kutsun ideatyöpajaan, joka järjestettiin Helsingissä Maailman diabetespäivänä 14.11.2017. Ideapajaan osallistui parikymmentä diabeetikkoa ja heidän läheistään, jotka yhdessä tuottivat ohessa esitetyt ideat. Lämmin kiitos osallistujille!

Keskeisimmiksi ratkaisuiksi arjen haasteisiin nousivat riittävät ja asiantuntevat lääkäri-, diabeteshoitaja- ja muut hoitotiimiresurssit, diabeetikon tasavertainen asema oman sairautensa asiantuntijana terveydenhuollossa, hoitotarvikkeiden tasa-arvoinen saatavuus, teknologian kehittyminen sekä vertaistuki eri muodoissaan. Vaikka tilaisuus oli alueellinen, olivat esiin nousseet teemat hyvin linjassa valtakunnallisen Diabetesbarometrin tulosten kanssa (Diabetesliitto 2017).

 

   

 

 

Toivomme että satavuotiaan Suomen viranomaiset, terveydenhuollon asiantuntijat, järjestöt ja alan teollisuus saavat diabeetikoiden esiin nostamista teemoista ja ideoista hyötyä oman vastuualueensa kehittämiseen. Toivottavasti myös tilaisuudessa jaetuista käytännön ideoista on iloa mahdollisimman monelle diabeetikoille ja heidän läheisilleen!

Lue koko Ideapajan raportti täältä