Tasa-arvo hoitomuotojen ja -tarvikkeiden saatavuudessa

Diabeetikot toivovat lisää valinnanvaraa ja päätöksentekomahdollisuuksia hoitomuotojen ja -tarvikkeiden valintaan liittyen (esimerkiksi insuliinipumpun malli, sensoroiva glukoosimittari). Päätöksenteon tueksi diabeetikot tarvitsevat lisää informaatiota lääkkeistä, annosteluvälineistä ja muista hoitotarvikkeista. Diabeetikolle yksilöllisesti sopivimpien hoitomuotojen ja -tarvikkeiden käyttö mahdollistaa parhaat hoitotulokset, ja yksilöllinen hoito on erittäin keskeinen elämänlaatuun ja omahoitoon sitoutumiseen vaikuttava tekijä.

Hoitotiimillä tulisi olla nykyistä itsenäisemmät valtuudet päättää hoidosta ja sen toteutustavasta (esimerkiksi insuliinipumppuhoito, sensoroiva glukoosimittari). Tällä hetkellä päätöksiä tehdään liian kaukana diabeetikosta. Hoitomuotojen ja -tarvikkeiden saatavuudelle tarvitaan yhtenäiset kansalliset kriteerit. Sensoroiva glukoosimittari tulisi mahdollistaa kaikille sitä tarvitseville .

Hinnaltaan kalliimpia hoitomuotoja tai -tarvikkeita tulee tarkastella osana hoidon kokonaisuutta. Yksilöllisesti sopivin hoito tuottaa todennäköisesti parhaan hoitotuloksen ja sitä kautta säästöä kokonaiskustannuksissa. Kansallinen diabeteksen laaturekisteri mahdollistaisi hoitokäytäntöjen,
-kustannusten ja -tulosten vertailun eri hoitopaikkojen välillä. Näin päästäisiin jakamaan parhaita käytäntöjä ja konkreettisia onnistumistarinoita, joita muut hoitopaikat voisivat hyödyntää toimintansa kehittämisessä. Laaturekisteriä tarvitaan myös SOTE-uudistuksen valinnanvapauden mahdollistamiseksi. Diabeetikot toivovat palveluseteleitä valinnanvapauden täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Joillekin diabeetikoille voisi sopia henkilökohtainen budjetti, jonka puitteissa he saisivat järjestää hoitonsa vapaasti.