Vertaistukea monin muodoin

Diabeetikot toivovat, että heitä kutsuttaisiin aktiivisesti ja säännöllisesti vastaanottokäynneille. Nyt voi mennä jopa yli vuosi ilman, että hoitopaikan ja diabeetikon välillä on minkäänlaista vuorovaikutusta.

On myös suuri joukko diabeetikoita, jotka syystä tai toisesta jäävät sekä hoidon seurannan että erilaisen vertaistuen ulkopuolelle. Taustalla voi olla taloudellisia ongelmia, syrjäytymistä tai muita henkilökohtaisia syitä. Terveydenhuollolta – erityisesti kotisairaanhoidolta – toivotaan nykyistä aktiivisempaa roolia näiden ”hoitopudokkaiden” löytämiseksi ja tukemiseksi.

Osassa terveydenhuollon toimipisteitä on vertaistukihenkilötoimintaa. Hoitohenkilökunnan tulisi entistä aktiivisemmin kannustaa diabeetikoita tulemaan näihin ryhmiin. Ilmoitus terveyskeskuksen tai poliklinikan seinätaululla ei riitä, vaan tarvitaan henkilökohtaista tiedottamista vertaistukihenkilöistä ja -ryhmistä .

Facebook ym. -ryhmät ovat monelle diabeetikolle tärkeitä matalan kynnyksen tukipisteitä. Aina ei ole voimia eikä mahdollisuutta lähteä lähitapaamisiin, jolloin sosiaalinen media voi toimia viestintäkanavana diabeetikon ja diabetesyhteisön välillä. Myös diabetesaiheiset blogit antavat tarpeellista vertaistukea. Blogikirjoituksilta toivotaan myös tiedottavampaa roolia erilaisista ryhmistä ja tapaamisista.

Järjestöjen (esim. diabetesyhdistykset) työ nähdään arvokkaana. Järjestöillä on keskeinen rooli diabetesyhteisön tiedotuksessa ja vertaistuen tarjoamisessa.