Novo Nordisk työpaikkana


Monelle meistä novolaisista Novo Nordisk on enemmän kuin vain työpaikka. Yrityksen sitoutuminen jatkuvaan diabeteksen ja muiden kroonisten sairauksien hoidon kehittämiseen ja potilaiden elämänlaadun parantamiseen luo ainutlaatuista merkityksellisyyttä jokaiseen työpäivään.

Suomen Novo Nordisk työpaikkana sai Great Place to Work® -sertifioinnin

Meillä Suomen Novo Nordiskilla on missio: tehdä Suomesta diabeteksen, lihavuudenhoidon ja muiden kroonisten sairauksien hoidon kärkimaa. Tässä onnistuminen edellyttää henkilöstöltä  keskinäistä luottamusta ja yhteisesti jaettuja tavoitteita - potilaan parhaaksi. Työpaikalta se edellyttää hyvää johtamista ja käytännön tekoja auttaa asiantuntijoita onnistumaan työssään. Näissä olemme onnistuneet; henkilöstömme vastasi juuri hyvän työpaikan ominaisuuksia mittaavaan Trust Index® -kyselyyn, jonka erinomaisten tulosten johdosta saimme Great Place to Work® -sertifioinnin. Toivon tämän näkyvän positiivisesti myös kaikkien sidosryhmiemme suuntaan. Lämmin kiitos kaikille novolaisille, joiden ansiosta olemme mahtava työpaikka!

Jaakko Linna, Toimitusjohtaja

Novo Nordisk Farma Oy 

Great place to work sertifiointi

Yhteisöllisyys ja asiantuntijuus ovat vahvuuksiamme

Potilaskeskeisyys ohjaa päivittäistä työtämme. Sen lisäksi työyhteisönä vahvuuksiamme ovat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, sitoutuneisuus yhteisiin päämääriin sekä valtava määrä osaamista ja ammattitaitoa.

Esimiestemme tärkein työ on mielestämme esimiestyö; ihmisten tukeminen onnistumaan työssään ja tavoitteissaan.

Fokus hyvinvoinnissa ja osaamisessa

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista mm. monipuolisten, vuosittain vaihtuvien Novo Health -aktiviteettien avulla. Osaamisen kehittäminen on meillä myös vahvasti fokuksessa. Rakennamme jokaiselle työntekijällemme yksilöllisen kehityssuunnitelman varmistamaan työssä ja tavoitteissa onnistumista. Järjestämme henkilöstöllemme vuosittain useita yhtiötasoisia ja kansainvälisiä valmennusohjelmia.

Palkittua vastuullisuutta

Novo Nordiskin edellinen pääjohtaja Lars Rebien Sørensen valittiin kahtena peräkkäisenä vuotena maailman parhaaksi CEO:ksi (Harvard Business Review 2015 ja 2016).

Suomen Novo Nordisk on osallistunut useina vuosina Great Place to Work® Instituten Suomen Parhaat työpaikat -kilpailuun ja sijoittunut joka kerta kymmenen parhaan yrityksen joukkoon.

Tarjoamme 0 työmahdollisuutta

For jobs in the United States, please visit our US career site.