Tietosuojalausunto - koulutustilaisuudet

Alla olevassa tietosuojalausunnossa kerromme henkilötietojenne käsittelystä liittyen koulutustilaisuuksien järjestelyihin ja hallintaan. Voit lukea terveydenhuollon ammattilaisten ja päätöksentekijöiden henkilötiedon käsittelystä kertovan asiakasrekisterin tietosuojalausunnon täältä.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Novo Nordisk (rekisterinpitäjä) käsittelee ilmoittautuneiden ja osallistujien (rekisteröity) suostumuksella heidän henkilötietojaan tilaisuuteen liittyvään viestintään ja järjestelyihin, kuten tarjoilu-, matka- ja/tai majoituksien varausten tekoon.  Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sähköisen uutiskirjeen ja tuoteinformaation lähettämiseen, jos rekisteröity on antanut siihen erillisen suostumuksen.

Näitä henkilötietoja ovat rekisteröidyn luovuttamat tiedot, kuten nimi, toimipaikka, osoite, puhelinnumero, sähköposti, titteli tai ruoka-aine allergiat. Henkilötunnus tai passitiedot kysytään siinä tapauksessa, että koulutus järjestetään ulkomailla ja paikallinen viranomainen sitä vaatii.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan, tarkastaa ja korjata tietonsa, tai pyytää Novo Nordiskia poistamaan henkilötiedot, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista ja oikeus vastustaa käsittelyä laissa määrätyin ehdoin.

Mikäli tietojen käsittelyssä on huomautettavaa, rekisteröidyllä on oikeus valittaa siitä Novo Nordiskille (ks. Yhteystiedot) tai valvontaviranomaiselle. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä Novo Nordisk voi pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöä sekä pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä. Novo Nordisk vastaa pyyntöön soveltuvan lain mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käyttöön. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä koulutustilaisuuden yhteydessä mainittuun yhteyshenkilöön.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

Henkilötietoihin on pääsy vain valtuutetuilla Novo Nordiskin henkilöillä tai valtuutetuilla palveluntarjoajilla, kuten matkatoimistolla ja/tai tapahtumajärjestäjällä.

Henkilötietoja säilytetään enintään 5 vuotta, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa.

Koska henkilötietoja voidaan käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella, Novo Nordisk on varmistanut organisatorisin ja tietoteknisin suojatoimin, että henkilötiedon turvallisuuden taso on EU/ETA-alueen ulkopuolella sama kuin Suomessa. Tietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille vain poikkeustapauksissa, kuten USA:n maahantuloviranomaisille. Novo Nordiskilla noudatetaan EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia 'yritystä koskevia sitovia sääntöjä' ja muita asianmukaisia suojatoimia, joista voitte lukea lisää internetsivuiltamme: www.novonordisk.fi/vastuullinenyritystoiminta/tietosuoja.

Matka-, majoitus- ja rekisteröintikulut

Lääkärien, hoitajien, farmaseuttien ja proviisorien taloudelliset etuudet (matka-, majoitus-, ja rekisteröintikulut) julkaistaan EFPIA:n ilmoitusvelvollisuussäännön mukaan. Mikäli rekisteröity kuuluu tähän terveydenhuollon ammattilasten ryhmään, toimitamme hänelle vuoden alussa tiedoksi yhteenvedon kaikista edellisenä vuonna hänelle maksetuista palkkioista ja maksuista. Samassa yhteydessä pyydämme lupaa tietojen julkistamiseen nimellä Novo Nordiskin kotisivuilla. Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää tietojensa julkaisemisen. 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Novo Nordiskin paikallinen tietosuojavastaava vastaa mielellään tietosuojaan liittyviin kysymyksiin: +358 (0) 20 762 5300; tietosuoja(at)novonordisk.com; tai:

Novo Nordisk Farma Oy / tietosuojavastaava
Bertel Jungin aukio 5
02600 ESPOO
Suomi/FINLAND

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Novo Nordisk A/S
Krogshøjvej 55
Novo Allé, 2880 Bagsvaerd
DENMARK