Tuki potilasjärjestöille

Lasten ja nuorten sopeutumisleirit

Diabetes on vaativa sairaus sekä diabetespotilaalle itselleen että koko perheelle. Hyvä, motivoitunut omahoito parantaa diabeetikon mahdollisuuksia välttyä komplikaatioilta ja parantaa elämänlaatua. Vertaistuki on usein tärkeää, varsinkin sairauden puhkeamisen alkuvaiheessa.

Suomessa hyväntekeväisyytemme pääkohde on jo useamman vuoden ajan ollut Diabetesliiton paikallisyhdistysten järjestämät lasten ja nuorten sopeutumisvalmennukset. Tuemme myös hemofiliaa sairastavien sekä kasvuhormonihoitoa tarvitsevien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennusta. Novo Nordisk ei puutu millään tavalla leirien käytännön järjestelyihin tai ohjelmaan.

Vuonna 2019 tukea on myönnetty seuraaville yhdistyksille:

  • Pohjois-Kymenlaakson Diabetesyhdistys ry, 1000 €

Yhdistykset voivat hakea kuluvalle kalenterivuodelle tukea saman vuoden alusta. Tukiasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Tero Saukkoseen (tskk(at)novonordisk.com).

Jotta voimme mahdollistaa mahdollisimman monen leirin toteutumisen ja toisaalta varmistaa potilasyhdistyksen riippumattomuuden valmennuksen järjestäjänä, tuki yhtä leiriä varten voi olla enintään puolet kustannusarviosta, kuitenkin niin, että kokonaistukisumma ei ylitä 1500€.

Diabetesliitto ja Diabetestutkimussäätiö

Suomen Diabetesliitto ry on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka toimii diabeetikoiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä, elämänlaadun edistäjänä ja edunvalvojana. Novo Nordisk Farma Oy tekee yhteistyötä Diabetesliiton kanssa eri tavoin. Diabetesliitto ja Novo Nordisk ovat yhteistyökumppaneita Kansallisessa Diabetesfoorumissa, jossa on mukana myös joukko muita asiantuntijaorganisaatioita. Diabetesliiton paikallisyhdistyksistä Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys on myös hankkeen yhteistyökumppani. Novo Nordisk Farma Oy toimii tapahtuman mahdollistajana, mutta ei suoraan taloudellisesti tue tai maksa palkkioita muille yhteistyökumppaneille.

Novo Nordisk Farma Oy tukee diabeteksen perustutkimusta Suomessa Diabetestutkimussäätiön kautta. Novo Nordisk ei millään tavoin vaikuta lahjoituksen käyttötapaan tai käyttökohteeseen, vaan Säätiö päättää itsenäisesti oman toimialansa puitteissa lahjoituksen käyttötavasta. Vuonna 2019 Diabetestutkimussäätiön apuraharahastoa on tuettu 10 000 eurolla.

Lue lisää Diabetestutkimussäätiön apurahoista

Novo Nordisk tekee yhteistyötä Diabetesliiton paikallisyhdistysten kanssa lisätäkseen diabetestietoisuutta paikallistasolla. Yhteistyö liittyy yleensä mm. paikallisten tapahtumien järjestämiseen esimerkiksi vuosittaisena Maailman Diabetespäivänä 14. marraskuuta. Novo Nordisk ei maksa suoraa tukea yhdistyksille, mutta toimii usein mahdollistajana erilaisille tapahtumille, joihin yritys myös itse osallistuu toimijana.