Yhteistyö terveydenhuollon kanssa

Yhteistyö on välttämätöntä

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on terveydenhoidon kehittämisen ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymisen kannalta välttämätöntä.

Lääkkeet ovat lääkärille keskeinen työväline potilaan hoidossa. Onkin tärkeää, että lääkärit saavat niistä ajantasaista tietoa. Hoitavan lääkärin tulee tietää lääkettä koskevista uusista tutkimustuloksista tai esimerkiksi mahdollisista haittavaikutuksista.

Lääketiede myös kehittyy kaikkialla maailmassa, ja hoitokäytännöt edistyvät. Pidämme tärkeänä, että diabeteksen hoidon osalta suomalaisilla lääkäreillä on käytettävissään uusinta tietoa.

Koulutus ja kongressit

Novo Nordisk on ollut diabeteshoidon edelläkävijä jo yli 90 vuotta. Pitkäaikainen kansainvälinen kokemus ja vankka asiantuntemus ovat tehneet meistä merkittävän kumppanin diabeteksen kanssa työskenteleville tutkijoille ja lääkäreille kaikkialla maailmassa.

Suomessa alan ammattilaisille tarjoamamme koulutus on korkeatasoista ja alalla arvostettua. novoAkatemia ja hoitajaAkatemia koulutuskokonaisuuksista löydät lisätietoa koulutuspalveluistamme.

Kansainväliset tieteelliset kongressit ovat tilaisuuksia, joissa lääkäreiden ja tutkijoiden on mahdollista saada monipuolisesti ja kootusti uutta tietoa erikoistumisalansa hoitovaihtoehdoista ja tutkimuksista. Me Novo Nordiskilla olemme sitä mieltä, että myös suomalaisten diabeteslääkäreiden ja -tutkijoiden on tärkeää osallistua näihin tilaisuuksiin, jotta suomalaista diabeteshoitoa voidaan viedä eteenpäin. Mahdollistamme vuosittain usean suomalaisen lääkärin osallistumisen kansainvälisiin kongresseihin.

Kohtuullinen vieraanvaraisuus ja riippumattomuuden turvaaminen

Lääkeyritysten toimintaa sitovat lääkelaki ja Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksilleen laatimat eettiset ohjeet. Myös me Novo Nordiskilla olemme sitoutuneet noudattamaan näitä ohjeita.

Koulutusten järjestämisessä on tärkeää varmistua siitä, että riippumattomuus lääkkeiden määräämiseen, käyttöön tai luovutukseen ei vaarannu. Tarjottavan vieraanvaraisuuden tulee olla kohtuuhintaista. Toimintatavat koskevat myös päivittäistä lääke-esittelytyötä.

Kutsu yrityksen järjestämään koulutustilaisuuteen tai kongressimatkalle osoitetaan julkisen terveydenhuollon yksikölle, ei yksittäiselle lääkärille. Näin varmistetaan tarpeellinen täydennyskoulutus mahdollisimman monelle terveydenhuollon ammattilaiselle ja estetään samalla tarpeettomien sidonnaisuuksien rakentuminen.

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten taloudellisten suhteiden julkistaminen

Eurooppalaisen lääketeollisuuden eettiset ohjeet päivitettiin vuonna 2014. Uudistusten tarkoituksena on lisätä terveydenhuollon ja lääketeollisuuden taloudellisen yhteistyön läpinäkyvyyttä. Vuoden 2016 alusta alkaen lääkeyritykset julkistavat muun muassa maksamansa luentopalkkiot.

Löydät tältä sivulta Novo Nordiskin suomalaisille lääkäreille maksamat palkkiot ja korvaukset.