Novo Nordisk Farma Oy
Linnoitustie 6
02600 Espoo
Puh. 020 762 5300

ja

Novo Nordisk A/S
Novo Allé 1
2880 Bagsværd
Tanska/Denmark

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Suomen tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuoja@novonordisk.com, jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita.

 • suoraan sinulta
 • haittavaikutusten ilmoittajalta (valmisteen käyttäjä, käyttäjän edustaja, terveydenhuollon ammattilainen tai viranomainen)
 • julkisesti saatavilla olevista julkaisuista, verkkosivustoilta tai sosiaalisesta mediasta.

 • Novo Nordiskin valmisteisiin liittyvien haittavaikutus- ja tuotevalitustietojen käsittely viranomaismääräysten mukaisesti. Novo Nordisk analysoi tietoja valmisteiden potilasturvallisuuden ja laadun varmistamiseksi.
 • kysymyksiisi tai tietopyyntöihisi vastaaminen
 • tilauksesi toimittaminen.

 • yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • sukupuoli, ikä ja terveystiedot (esimerkiksi käytetty lääkitys, hoidettava sairaus).

 • olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn (asiakaspalvelutilanteet)
 • käsittely on tarpeen lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi (haittavaikutus- ja tuotevalitusilmoitusten käsittely).

 • viranomaisille
 • käyttämillemme toimittajille ja palveluntuottajille, jotka tarjoavat meille palveluja ja tuotteita (esim. asiakaspalvelun tuottaja, esitemateriaalin toimittaja, lääketukkukauppa, IT-palveluiden tuottajat).

Tällaisten siirtojen yhteydessä noudatamme siksi seuraavia lain edellyttämiä menettelyjä suojataksemme henkilötietosi:

 • Siirto tapahtuu sellaiseen Novo Nordisk -yhtiön yksikköön, joka noudattaa Novo Nordiskia koskevia sitovia sääntöjä, jotka ovat nähtävillä osoitteessa https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights.html.
 • Euroopan komissio on katsonut, että kyseisissä vastaanottajamaissa henkilötietosuojan taso on riittävä.
 • Noudatamme henkilötietojen siirtämistä kolmansiin maihin koskevia vakiosopimuslausekkeita. Voit saada kopion näistä sopimusehdoista ottamalla yhteyttä meihin kohdassa 1 kuvatulla tavalla.

 • Haittavaikutuksiin liittyvät tiedot säilytetään Suomen lainsäädännön mukaisesti 50 vuotta myyntiluvan tai rekisteröinnin voimassaoloajan päättymisestä. Sen jälkeen tiedot hävitetään vuoden kuluessa, jollei viranomainen (Fimea) erityisestä syystä päätä, että tietojen säilyttämistä on jatkettava enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
 • Tieto liittyen tuotevalituksiin, joihin ei liity haittavaikutusta, säilytetään 12 vuoden ajan.
 • Muu asiakaspalveluun liittyvä tieto säilytetään enintään viiden vuoden ajan, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa.

 • Voit saada yhteenvedon hallussamme olevista henkilötiedoistasi.
 • Voit saada kopion henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Voit pyytää päästä päivittämään tai korjaamaan henkilötietojasi.
 • Voit pyytää henkilötietojesi poistamista tai hävittämistä.
 • Voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn tai rajoittaa niiden käsittelyä.
 • Jos olet antanut meille suostumuksen tietojen käsittelyyn (kohta 5), voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Voit tehdä tietosuojaviranomaiselle valituksen tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi.

Näitä oikeuksia saatetaan rajoittaa käsittelyyn liittyvien erityisten olosuhteiden mukaan, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos sinulla on kysymyksiä näistä oikeuksista, voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1 olevien yhteystietojen kautta.