Novo Nordisk Farma Oy
Linnoitustie 6
02600 Espoo
Puh. 020 762 5300

ja

Novo Nordisk A/S
Novo Allé 1
2880 Bagsværd
Tanska/Denmark

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Suomen tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuoja@novonordisk.com, jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita.

 • suoraan sinulta tai läheisiltäsi
 • haittavaikutusten ilmoittajalta (valmisteen käyttäjä, käyttäjän edustaja, terveydenhuollon ammattilainen tai viranomainen)
 • julkisesti saatavilla olevista julkaisuista, verkkosivustoilta tai sosiaalisesta mediasta.

 • Novo Nordiskin valmisteisiin liittyvien tuotevalitusten ja haittavaikutustietojen arviointi. Tuotevalitukset ja haittavaikutustiedot arkistoidaan tietokantaan ja analysoidaan säännöllisesti kokonaiskuvan saamiseksi.
 • kysymyksiisi tai tietopyyntöihisi vastaaminen
 • tilauksesi toimittaminen
 • tietojen analysointi tuotteen käyttöä koskevien kysymysten tueksi
 • tietojen analysointi asiakaspalvelun ja tuotetarjonnan parantamiseksi
 • tietojen analysointi tieteellisen ja tuoteviestinnän parantamiseksi terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille
 • tuotevalituksiin, haittavaikutuksiin ja tuotteiden käyttöön liittyvien mallien ja trendien arviointi.

 • yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • sukupuoli, ikä ja terveystiedot (esimerkiksi käytetty lääkitys, hoidettava sairaus).

 • Tietojenkäsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme vuoksi. Rekisterinpitäjän oikeutet edut ovat:
  • Käsittely on tarpeen lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.
  • Novo Nordiskin valmisteisiin liittyvien tuotevalitusten ja haittavaikutusten tieteellinen arviointi.
  • Asiakaspalvelun ja tuotetarjonnan parantaminen.
  • Tieteellisen ja tuoteviestinnän parantaminen.

 • viranomaisille
 • käyttämillemme toimittajille ja palveluntuottajille, jotka tarjoavat meille palveluja ja tuotteita (esim. asiakaspalvelun tuottaja, esitemateriaalin toimittaja, lääketukkukauppa, IT-palveluiden tuottajat)
 • Novo Nordiskin muihin yksiköihin
 • muille lääkeyhtiöille, mikäli kysymyksesi koskee heidän tuotteitaan.

Tilanne Keinot tietojesi suojaamiseksi
Tieto siirretään ETA-alueella sijaitsevasta Novo Nordiskin yksiköstä ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevaan Novo Nordiskin yksikköön Tieto on suojattu Novo Nordiskia koskevilla sitovilla säännöillä (Binding Corporate Rules), jotka ovat nähtävillä osoittessa https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/data-privacy/novo-nordisk-binding-corporate-rules.pdf 
Tieto siirretään Novo Nordiskin ETA-alueella sijaitsevasta yksiköstä kolmanteen maahan

Tieto on suojattu henkilötietojen siirtämistä kolmansiin maihin koskevilla vakiosopimuslausekkeilla.

Tai, Euroopan komissio on katsonut, että henkilötietosuojan taso on riittävä vastaanottajamaassa.

 • Haittavaikutuksiin liittyvät tiedot säilytetään Suomen lainsäädännön mukaisesti 50 vuotta myyntiluvan tai rekisteröinnin voimassaoloajan päättymisestä. Sen jälkeen tiedot hävitetään vuoden kuluessa, jollei viranomainen (Fimea) erityisestä syystä päätä, että tietojen säilyttämistä on jatkettava enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
 • Tieto liittyen tuotevalituksiin, joihin ei liity haittavaikutusta, säilytetään 12 vuoden ajan.
 • Muu asiakaspalveluun liittyvä tieto säilytetään enintään viiden vuoden ajan.

 
Oikeutesi  
Yhteenveto tiedoistasi Pyydä kopio henkilötiedoistasi. Toimitamme sen jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
Rajoitettu käyttö Pyydä meitä lopettamaan tai rajoittamaan henkilötietojesi käyttö.
Tietojen poistaminen Pyydä meitä anonymisoimaan henkilötietosi.
Tietojen korjaaminen Pyydä meitä korjaamaan henkilötietosi.
Tietojen käyttöä koskeva valitus Lähetä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Näitä oikeuksia saatetaan rajoittaa käsittelyyn liittyvien erityisten olosuhteiden mukaan, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos sinulla on kysymyksiä näistä oikeuksista, voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1 olevien yhteystietojen kautta.