Media

Tavoitteenamme on olla medialle helposti lähestyttävä, avoin ja hyvin palveleva asiantuntijataho. Tiedotusvälineiden tarpeisiin tarjoamme suunniteltua, huolellisesti valmisteltua ja tasapainoista sisältöä. Lupauksemme muuttaa diabeteksen kulku Suomessa ja muualla maailmassa edellyttää meiltä aktiivista otetta kaikessa viestinnässämme ja rohkeutta innostaa myös sidosryhmiämme dialogiin.

Lääkealan viestinnässä huomioitavaa

Haluamme edistää asianmukaisen ja tutkitun tiedon saatavuutta lääkkeistä, lääkehoidosta ja terveydestä. Potilas- ja lääketurvallisuuden edistäminen on meille ensiarvoisen tärkeää. 

Lääkeyrityksenä viestintäämme määrittelevät lääkealan lainsäädäntö sekä toimialamme omat eettiset ohjeet, joita olemme sitoutuneet noudattamaan.

Lääkelain mukaan reseptilääkkeiden markkinointi kuluttajille on kiellettyä. Lääkeyrityksellä on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus tiedottaa lääkkeistään koskien esimerkiksi viranomaisen myöntämää myyntilupaa tai hintaa, pakkausmuutoksia tai varoituksia haittavaikutuksista. Tiedottamisen yhteydessä ei saa olla markkinoinnillisia elementtejä tai väittämiä.

Myös tiedottaminen tieteellisen tutkimuksen tuloksista on sallittua neutraalilla tavalla. Samoin on sallittua vastata lääkettä koskevaan erityiskysymykseen ja toimittaa kysyjälle mahdollista ei-kaupallista materiaalia. 

Edellä kuvattua ohjeistusta ja lääkealan lainsäädäntöä noudattaen haluamme palvella suomalaisia tiedotusvälineitä mahdollisimman hyvin ja ammattitaitoisesti.

YHTEYSTIEDOT

Ota meihin yhteyttä puhelimitse tai lähetä sähköpostia:

Novo Nordisk Farma Oy 
Linnoitustie 6 

02600 ESPOO 
Puh. +358 (0)20 762 5300 
Sähköposti: novoinfo@novonordisk.fi

toimitusjohtaja

HR ja Viestintäjohtaja

Yrityksemme pääkonttori Tanskassa:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé 2880 

Bagsværd Denmark

Puh. +45 4444 8888

Fax: +45 4449 0555

Corporate Vice President, Corporate Communications