Tietosuojalausunto - haittavaikutukset, tuotevalitukset ja asiakaspalvelu

Alla olevassa tietosuojalausunnossa kerromme haittavaikutus- ja tuotevalitusilmoituksiin sekä asiakaspalveluun liittyvästä henkilötiedon käsittelystä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Novo Nordisk (rekisterinpitäjä) on sitoutunut varmistamaan valmisteidensa turvallisuuden ja korkean laadun. Keräämme valmisteiden haittavaikutus- ja tuotevalitustietoa lainsäädännön velvoittamalla tavalla voidaksemme analysoida niiden turvallisuutta ja laatua.

Novo Nordisk käsittelee haittavaikutusten ja tuotevalitusten ilmoittajan ja valmisteen käyttäjän (rekisteröity) henkilötietoja. Näitä henkilötietoja ovat yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti), henkilön sukupuoli ja ikä sekä terveystiedot (esimerkiksi valmisteen käyttötarkoitus, hoidettava sairaus). Haittavaikutusten ja tuotevalitusten ilmoittaja voi olla valmisteen käyttäjä, käyttäjän edustaja, terveydenhuollon ammattilainen tai viranomainen. Voimme saada tiedon haittavaikutuksesta tai tuotevalituksesta myös julkaisuista tai esimerkiksi sosiaalisesta mediasta.

Novo Nordisk käsittelee asiakaspalveluun yhteyttä ottaneiden asiakkaiden (rekisteröity) henkilötietoja asiakassuhteen hoitamisen, kuten asiakkaiden kysymyksiin vastaamisen ja tilausten toimittamisen yhteydessä. Näitä henkilötietoja ovat esim. yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) ja tieto asiakkaan saamasta palvelusta. Mikäli saamme tietoa rekisteröidyn terveydestä asiakaspalvelutilanteessa, pyydämme häneltä suostumuksen henkilötiedon käsittelyyn. Henkilötietoja ei kerätä muista tietolähteistä ilman rekisteröidyn suostumusta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan, tarkastaa ja korjata tietonsa, tai pyytää Novo Nordiskia poistamaan henkilötiedot, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista ja oikeus vastustaa käsittelyä laissa määrätyin ehdoin. Mikäli tietojen käsittelyssä on huomautettavaa, rekisteröidyllä on oikeus valittaa siitä Novo Nordiskille (ks. Yhteystiedot) tai valvontaviranomaiselle. Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käyttöön. Koska haittavaikutusten ja tuotevalitusten käsittely perustuu lainsäädäntöön, käsittelyn rajoittaminen voidaan tehdä vain lainsäädännön puitteissa. Henkilötietojen poisto onnistuu ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai paikalliseen tietosuojavastaavaan (ks. Yhteystiedot).

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

Henkilötietoihin on pääsy vain Novo Nordiskin tai palveluntarjoajien valtuutetuilla työntekijöillä. Henkilötietoja käsittelee Novo Nordiskin puolesta ulkoistettu asiakaspalvelu (Farenta Oy), esitemateriaalin toimittaja (Grano Oy) sekä lääketukkukauppa (Oriola Oyj). Ilmoitettujen haittavaikutusten ja tuotevalitusten henkilötietoja luovutetaan terveydenhuollon viranomaisille lainsäädännön niin vaatiessa.

Haittavaikutukset, tuotevalitukset ja asiakaspalvelun yhteydenotot tallennetaan niihin liittyviin Novo Nordiskin sisäisiin tietojärjestelmiin. Koska järjestelmiä käytetään myös EU/ETA-alueen ulkopuolella (esim. Intiassa), Novo Nordisk on varmistanut, että henkilötiedon turvallisuuden taso on EU/ETA-alueen ulkopuolella sama kuin Suomessa. Novo Nordiskilla noudatetaan EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia 'yritystä koskevia sitovia sääntöjä' ja muita asianmukaisia organisatorisia ja tietoteknisiä suojatoimia, joista voitte lukea lisää internetsivuiltamme: www.novonordisk.fi/vastuullinenyritystoiminta/tietosuoja.

Haittavaikutusilmoituksista saatua henkilötietoa säilytetään pysyvästi lainsäädännön mukaan ja tuotevalituksista saatua tietoa 12 vuotta. Asiakaspalvelun yhteydenottoja säilytetään enintään viiden vuoden ajan, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Novo Nordiskin paikallinen tietosuojavastaava vastaa mielellään tietosuojaan liittyviin kysymyksiin: +358 (0) 20 762 5300; tietosuoja(at)novonordisk.com; tai:

Novo Nordisk Farma Oy / tietosuojavastaava
Bertel Jungin aukio 5
02600 ESPOO
Suomi/FINLAND

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Novo Nordisk A/S
Krogshøjvej 55
Novo Allé, 2880 Bagsvaerd
DENMARK