Jos sinulla tai henkilöllä, jonka puolesta teet ilmoituksen, on tällä hetkellä vakavia haittavaikutuksia, ota yhteys lääkärin ennen kuin teet haittavaikutusilmoituksen.

Novo Nordisk tallentaa valmisteen käytön aikana havaitut haittavaikutukset ja tuotevalitukset kansainväliseen tietokantaan lainsäädännön velvoittamalla tavalla. Luettehan henkilötietojen käsittelystä kertovan tietosuojalausunnon.

Voit ilmoittaa lääkevalmisteita koskevista epäillystä haittavaikutuksista myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA:lle

Palautathan viallisen tuotteen apteekkiin.

1. Tietoja ilmoittajasta

Nimi *

{{crossValidationError['nimi'].crossValidationErrorMessage}}

Katuosoite *

{{crossValidationError['katuosoite'].crossValidationErrorMessage}}

Puhelinnumero *

{{crossValidationError['puhelinnumero'].crossValidationErrorMessage}}

Sähköpostiosoite *

{{crossValidationError['sahkopostiosoite'].crossValidationErrorMessage}}

Postitoimipaikka *

{{crossValidationError['postitoimipaikka'].crossValidationErrorMessage}}

Postinumero *

{{crossValidationError['postcode'].crossValidationErrorMessage}}

2. Lisätietoja ilmoittajasta

{{crossValidationError['lisatietojaIlmoittajasta'].crossValidationErrorMessage}}

3. Kuvaus haittatapahtumasta/lääketurvatiedosta tai tuotevalituksesta

Kuvaus *

Field is required

4. Käytössä ollut Novo Nordiskin valmiste

Valmisteen nimi *

Valmisteen eränumero *

{{crossValidationError['valmisteenEränumero'].crossValidationErrorMessage}}

Käytetty annostus *

{{crossValidationError['kaytettyAnnostus'].crossValidationErrorMessage}}

Valmisteen käyttötarkoitus *

{{crossValidationError['valmisteenKayttotarkoitus'].crossValidationErrorMessage}}

5. Tietoja valmisteen käyttäjästä

Syntymäaika, ikä tai ikäryhmä *

(esimerkiksi lapsi, nuori, aikuinen, vanhus) {{crossValidationError['ika'].crossValidationErrorMessage}}

Potilaan sukupuoli * * *

Field is required

Asuinmaa *

{{crossValidationError['asuinmaa'].crossValidationErrorMessage}}

6. Saako Novo Nordisk Farma Oy:n lääketurvatiimi ottaa yhteyttä sinuun?

Valitse *

{{crossValidationError['voiOttaaYhteytta'].crossValidationErrorMessage}}

Anna sähköpostiosoitteesi, jos olet valinnut "kyllä" *

{{crossValidationError['sahkopostiosoitteesi'].crossValidationErrorMessage}}

7. Novo Nordisk Farma Oy:n yhteyshenkilön nimi, jolle olet jo kertonut tästä haittatapahtumasta/tuotevalituksesta

Yhteyshenkilön nimi *

{{crossValidationError['yhteyshenkilönNimiNN'].crossValidationErrorMessage}}

8. Apteekki, johon viallinen valmiste palautetaan

Apteekki *

{{crossValidationError['apteekki'].crossValidationErrorMessage}}

*

Your attachment is too big. You can attach up to 20MB Seuraavat tiedostotunnisteet ovat sallittuja .xls,.xlsx,.doc,.docx,.ppt,.pptx,.pdf,.msg,.eml,.jpeg,.png {{crossValidationError['attachment'].crossValidationErrorMessage}}
Voit esimerkiksi liittää kuvia, raportteja tai muita tiedostoja, jotka voivat auttaa ymmärtämään ja käsittelemään valituksen. Kun liität, ole kärsivällinen, kun lähetät viestin.
Recaptcha required