Lapsen kasvu
Tavallisesti lapset perivät vanhempiensa kasvuominaisuudet. Kahtena ensimmäisenä vuonna lapsen kasvu on kiihkeimmillään, tämä kasvu on kiinteässä yhteydessä ravitsemukseen. Lapsi kasvaa noin kahden vuoden iästä aina murrosiän alkuun keskimäärin 6 cm vuodessa. Murrosiässä alkaa loppukiri, jolloin lapsi kasvaa keskimäärin 8-10 cm vuodessa.

Kasvun seuraaminen
Lapsen pituuskasvua ja painoa seurataan säännöllisesti neuvolassa ja myöhemmin koulussa. Tulokset kirjataan kasvukäyrälle, josta näkee helposti kasvun etenemisen. Kasvukäyrällä pituus suhteutetaan ikään ja ilmoitetaan poikkeamana keskipituudesta.

Odotuspituus
Äidin ja isän pituuden perusteella voidaan lapselle määritellä odotuspituus, sillä pituuskasvu selittyy pitkälti perintötekijöillä.

Lue lisää lasten kasvun seurannasta ja uusista kasvukäyristä Terveysportista ja Terveyskylästä (www.terveyskyla.fi).

Ravinto ja uni
Ravinnolla ja unella on suuri merkitys lapsen kehitykselle ja kasvulle. Riittävä uni on välttämätön lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta. Uni on tärkeää aivojen toiminnalle, sillä se tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja opitun muistiin painumisen. Täysipainoinen ravitsemus ja tasainen ateriarytmi auttavat vauvoja ja vanhempia lapsia nukkumaan paremmin. Lapsi tarvitsee ruokaa, joka sisältää energiaa, vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita. Maukas, värikäs, terveyttä edistävä ja monipuolinen ruoka oikea-aikaisesti tarjottuna tuottaa lapselle ruokailoa ja terveyttä.

Kasvuhormonin puutos (GHD)
Kasvuhormonin puutos tarkoittaa sitä, että lapsen aivolisäke ei tuota tarpeeksi kasvuhormonia, jolloin kasvu on hidasta. Kasvuhormonivajaus voi olla synnynnäinen tai se voi puhjeta missä tahansa lapsuuden vaiheessa. GHD johtuu yleensä aivolisäkkeen puutteellisesta kyvystä tuottaa kasvuhormonia.

Syntyessään liian pieni sikiöikään nähden (SGA)
Lapsen syntymäpituus ja/tai -paino on normaalialueen alapuolella. Jos kasvukäyrää ei saavuteta neljänteen ikävuoteen mennessä, varhaisvaiheessa aloitettu hoito auttaa kasvua kiihtymään ja pituus korjaantuu tavoitetasolle.

Turnerin oireyhtymä
Turnerin oireyhtymä on tytöillä esiintyvä geneettinen sairaus, johon liittyy mm. hidastunut kasvu ja hedelmättömyys sekä mahdollisesti muita lääketieteellisiä, psykologisia ja kosmeettisia ongelmia. Kun Turner-potilaat saavat kasvuhormonia mahdollisesti yhdessä sukupuolihormonin (esim. estrogeenin) kanssa heidän lopullinen pituutensa kasvaa huomattavasti. 

Lue lisää Turnerin oireyhtymästä

Noonan oireyhtymä
Noonanin oireyhtymä on monimuotoinen geneettinen sairaus. Suomessa arvioidaan syntyvän useita kymmeniä Noonan oireyhtymää sairastavia lapsia vuosittain. Vuoteen 2012 mennessä on tunnistettu seitsemän eri geeniä, joiden mutaatioiden on todettu aiheuttavan Noonanin oireyhtymää. Noonanin oireyhtymän tavallisia piirteitä ovat lievä lyhytkasvuisuus, synnynnäinen sydänvika, kasvojen ja kehon rakenteen tyypilliset piirteet, sekä mahdolliset oppimisen ongelmat.

Lue lisää Suomen Noonan yhdistyksen kotisivuilta  
https://www.noonansuomi.net/

Lasten krooninen munuaistulehdus (CRD)
Kroonisessa munuaissairaudessa munuaiset eivät suodata verta kunnolla, mikä häiritsee kasvutekijöiden tasapainoa veressä ja johtaa joidenkin potilaiden kohdalla kasvun vakavaan hidastumiseen. Nykyään lapset, joilla on krooninen munuaisten vajaatoiminta, voivat elää pitkän ja hyvän elämän keinomunuaisen ja munuaisensiirron turvin. Siksi lyhytkasvuisuuden hoito on heille entistä tärkeämpää. Kasvuhormonihoidon ansiosta nämä lapset voivat saavuttaa normaalipituuden.

Aikuisiän kasvuhormonin puute (GHDA)
Kasvuhormonilla on tärkeä merkitys koko aikuisiän ajan, koska se säätelee aineenvaihduntaa ja kehon rakennetta, vahvistaa osaltaan luustoa ja vaikuttaa suotuisasti sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin sekä parantaa yleistä hyvinvointia.

Aikuisiän kasvuhormonin puutoksen voi aiheuttaa esimerkiksi kasvain aivolisäkkeen alueella, aivokasvaimen tai syövän hoito tai vakava pään vamma.

Ensimmäiset hoidot Novo Nordiskin kasvuhormonilla käynnistettiin yli 40 vuotta sitten. Tänä päivänä Novo Nordisk on maailman johtava biosynteettisen ihmisen kasvuhormonin (hGH) valmistaja.

Novo Nordisk toi markkinoille ensimmäisen biosynteettisen kasvuhormoninsa vuonna 1985. Vuonna 1999 kasvuhormoni tuotiin markkinoille injektionesteenä. Kasvuhormonin nestemäinen lääkemuoto merkitsee sitä, että hormonia ei enää tarvitse liuottaa eikä valmistella ennen pistosta. Novo Nordiskin kasvuhormonivalmiste säilyy avaamattomana jääkaapissa 2 vuotta (+2 - +8 °C). Käyttöönoton jälkeen valmiste säilytetään 3 viikkoa huoneenlämmössä (korkeintaan +25 °C) tai vaihtoehtoisesti 4 viikkoa jääkaapissa (+2 - +8 °C). Nykyinen biosynteettinen kasvuhormoni on täysin identtinen ihmisen elimistön tuottaman luonnollisen kasvuhormonin kanssa, ja sitä käytetään useiden sairauksien hoitoon.

Novo Nordiskilla on myös yli 20 vuoden kokemus kasvuhormoni-pistosvälineiden kehittämisestä. Tavoitteenamme on tarjota kasvuhormonia saaville potilaille mahdollisimman yksinkertaiset pistoskynät, jotta heidän arkensa olisi helppoa.

Novo Nordisk tarjoaa potilaille hoitoon liittyvää tukimateriaalia ja asiantuntijapalvelu NovoInfon, joka palvelee kaikissa tuotteisiimme ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa.