Potilasjärjestöillä on tärkeä rooli pitkäaikaissairauksia sairastavien ja heidän läheistensä yhdyssiteenä, elämänlaadun edistäjänä ja edunvalvojana. Novo Nordisk Farma Oy tukee potilasjärjestöjen työtä eri tavoin. Vuonna 2021 potilasjärjestöt saivat tukea koulutus- ja vertaistukitoimintaansa seuraavasti:

Suomen Diabetesliitto ry 12 150 €
Suomen Hemofiliayhdistys ry 12 600 €

 

Diabetes on vaativa sairaus sekä diabetespotilaalle itselleen että koko perheelle. Hyvä, motivoitunut omahoito parantaa diabeetikon mahdollisuuksia välttyä komplikaatioilta ja parantaa elämänlaatua. Vertaistuki on usein tärkeää, varsinkin sairauden puhkeamisen alkuvaiheessa.

Suomessa olemme jo useamman vuoden ajan tukeneet Diabetesliiton paikallisyhdistysten järjestämiä lasten ja nuorten sopeutumisvalmennusleirejä. Tuemme myös hemofiliaa sairastavien sekä kasvuhormonihoitoa tarvitsevien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennusta. Novo Nordisk ei puutu millään tavalla leirien käytännön järjestelyihin tai ohjelmaan.

Yhdistykset voivat hakea kuluvalle kalenterivuodelle tukea saman vuoden alusta. Jotta voimme mahdollistaa mahdollisimman monen leirin toteutumisen ja toisaalta varmistaa potilasyhdistyksen riippumattomuuden valmennuksen järjestäjänä, tuki yhtä leiriä varten voi olla enintään puolet kustannusarviosta, kuitenkin niin, että kokonaistukisumma ei ylitä 1500€. Tukiasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Kirsi Kallio-Grönroosiin (kkov(at)novonordisk.com).

 

Novo Nordisk Farma Oy tukee diabeteksen perustutkimusta Suomessa Diabetestutkimussäätiön kautta. Novo Nordisk ei millään tavoin vaikuta lahjoituksen käyttötapaan tai käyttökohteeseen, vaan Säätiö päättää itsenäisesti oman toimialansa puitteissa lahjoituksen käyttötavasta. Vuonna 2021 Diabetestutkimussäätiön apuraharahastoa on tuettu 10 000 eurolla.

Lue lisää Diabetestutkimussäätiön apurahoista [Myönnetyt apurahat - Diabetestutkimussäätiö]