Verensokerin tasaisena pysyminen

Diabeetikon arjen keskeisin haaste on verensokerin pysyminen mahdollisimman tasaisena ympäri vuorokauden. Diabeteksen hoito on erittäin sitovaa ja hoito aiheuttaa monille stressiä , joka yhdessä muiden arkihuolten kanssa on omiaan lisäämään verensokeritason ennakoimattomia vaihteluita. Diabeetikoiden kokemusten mukaan sensoroiva verenglukoosimittari (esimerkiksi Freestyle Libre Flash -glukoosimittausjärjestelmä) auttaa merkittävästi verensokeritason säätelyssä ja vähentää hoitoon liittyvää stressiä. Libreä tai vastaavaa laitetta toivotaan mahdolliseksi kaikkien halukkaiden käyttöön asuinpaikasta riippumatta.

Uutta teknologiaa kaivataan myös verensokeritietojen sekä muiden sairauteen liittyvien tietojen helpompaan jakamiseen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Uutta lääkettä aloitettaessa hoitotiimin on kiinnitettävä erityistä huomiota lääkeohjaukseen . Lisäksi pitkään sairastaneet kaipaavat kertausta ja hoitoon liittyvien asioiden läpikäyntiä uudelleen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi lääkehoidon toteutus ja annoksen säätö, verensokerin mittaus, ravitsemusneuvonta sekä liikunta.

Diabeetikot toivovat liikuntaneuvojaa tai liikunnan ohjaajaa osaksi diabeteksen hoitotiimiä. Joogakurssit ja mindfulness-tyyppiset mielenhallintataidot sopisivat hyvin diabeetikoille vähentämään sairauden aiheuttamaa ylimääräistä ahdistusta ja stressiä.

Diabeetikot näkevät tulevaisuudessa keinohaiman ratkaisuna verenglukoositason tasaisuuteen liittyviin ongelmiin.