Novo Nordiskin perustajat

Novo Nordisk perustajat - August ja Marie Krogh (1874-1949) (1874-1943)

August ja Marie Krogh
(1874-1949) (1874-1943)

Nordisk Insulinlaboratoriumin tarina alkoi syksyllä 1922, kun August ja Marie Krogh saapuivat laivalla Yhdysvaltoihin. August Krogh oli Kööpenhaminan yliopiston professori, joka oli saanut Nobelin fysiologian palkinnon vuonna 1920. Pariskunnan oli kutsunut Yhdysvaltoihin Yalen yliopisto, joka halusi August Kroghin luennoivan lääketieteellisestä tutkimustyöstään eri puolilla maata.

Yhdysvaltain kiertueellaan pariskunta kuuli raportteja diabetespotilaista, joita hoidettiin insuliinilla – hormonilla, jonka olivat keksineet vuonna 1921 kaksi kanadalaista tutkijaa, Frederick Banting ja Charles Best. Erityisesti Marie Krogh, koulutukseltaan lääkäri, oli kiinnostunut hoitomuodosta. Hän oli valmistunut lääketieteen tohtoriksi vuonna 1914, neljäntenä naisena Tanskassa. Tutkimustyönsä ohessa hän piti omaa vastaanottoa, ja hänellä oli useita potilaita, joilla oli tyypin 1 diabetes. Marie Kroghilla itsellään oli tyypin 2 diabetes. Marie pyysi aviomiestään ottamaan yhteyttä Toronton yliopistoon, jossa ensimmäinen ihmishenkiä pelastava insuliiniuute oli valmistettu.

 

Lupa valmista insuliinia

Yhdysvalloissa ollessaan August Krohn kirjoitti professori John Macleodille, joka oli ensimmäisen insuliiniuutteen tuottaneen torontolaisen laitoksen johtaja.

Kirje sai hyvän vastaanoton, ja Torontossa järjestetyn kokouksen jälkeen pariskunta palasi joulukuussa 1922 Kööpenhaminaan mukanaan lupa valmistaa ja myydä elintärkeää insuliinia Skandinavian alueella. Tanskalaisen apteekkarin August Kongstedin taloudellisella tuella August Krogh perusti yhdessä tanskalaisen lääkärin Hans Christian Hagedornin kanssa yrityksen nimeltä Nordisk Insulinlaboratorium.

 

 

Novo Nordisk perustajat - Hans Christian Hagedorn (1888-1971)

Hans Christian Hagedorn
(1888-1971)

Marie Krogh kirjoitti Yhdysvalloista kirjeen Kööpenhaminaan kollegalleen tohtori Hans Christian Hagedornille, joka yhdessä apteekkari Norman Jensenin kanssa oli kehittänyt hyvin tarkan menetelmän verensokerin mittaamiseen: ”Koska uskon, että tämä valmiste kiinnostaa teitä… olen saanut aviomieheni kirjoittamaan tri Macleodille Torontoon ja kysymään, olisiko mahdollista hankkia oikeudet sen valmistusmenetelmään, jotta voisitte tehdä sillä kokeita Tanskassa.” Hagedorn piti ajatuksesta.

 

Ensimmäinen insuliini

Kroghien palattua Kööpenhaminaan Krogh ja Hagedorn päättivät heti seuraavana päivänä perusteellisten tutkimusten käynnistämisestä insuliinilla. Ensimmäiset kokeet tehtiin Hagedornin kotona ja Kroghin tutkimuslaitoksessa, eläinfysiologian laboratoriossa, ja pian sen jälkeen – 21. päivänä joulukuuta 1922 – miehet onnistuivat uuttamaan pienen määrän insuliinia naudan haimasta. Krogh ja Hagedorn olivat innoissaan. Keväällä 1923 hoidettiin ensimmäiset potilaat Kroghin ja Hagedornin uuttamalla insuliinilla.

Hagedorn lopetti lääkärinä toimimisen ja ryhtyi johtamaan laboratoriota, jolle annettiin nimeksi Nordisk Insulinlaboratorium. Samaan aikaan he aloittivat Skandinavian ensimmäisen insuliinituotteen myynnin. Nordisk Insulinlaboratorium -yrityksen perustamisvuotta 1923 pidetään nykyään Novo Nordiskin perustamisvuotena.

 

Kunniatohtori

Seuraavien vuosikymmenien kuluessa Hagedorn säilytti asemansa diabeteshoidon edelläkävijänä. Vuonna 1932 hän ja August Krogh perustivat diabetespotilaiden hoitoon erikoistuneen tutkimus- ja hoitolaitoksen, Steno Memorial -sairaalan. Vuonna 1936 hän löysi yhdessä Norman Jensenin kanssa protamiinin, aineen, joka pidentää insuliinin vaikutusta. Löytöä pidettiin sensaationa.

Protamiini lisättiin myöhemmin insuliinivalmisteeseen, joka nimettiin Hagedornin mukaan: Neutral Protamine Hagedorn eli NPH-insuliini kehitettiin Nordisk Insulinlaboratoriumissa vuonna 1946. Vuonna 1978 Steno Memorial -sairaalan tutkimuslaitos nimettiin hänen mukaansa Hagedorn Research Laboratoryksi.

Kun insuliinin keksimisestä oli kulunut 50 vuotta, Hagedorn oli yksi tiedemiehistä, jolle insuliinin vuonna 1921 kehittänyt Toronton yliopisto myönsi kunniatohtorin arvon. Hagedorn kuoli vuonna 1971, ennen kuin hän ehti vastaanottaa kunnianosoitusta.

 

Novo Nordisk perustajat - August Kongsted (1870-1939)

August Kongsted
(1870-1939)

Apteekkari August Kongstedin, Løvens kemiske Fabrik (Leijona-lääketuotteet) -yrityksen omistajan tarjoama rahoitus mahdollisti Nordisk Insulinlaboratoriumin perustamisen vuonna 1923.

August Krogh ja Hans Christian Hagedorn ottivat häneen yhteyttä joulukuussa 1922, kun he tarvitsivat rahaa insuliinitutkimuksiinsa. Kongsted tarjoutui rahoittamaan tutkimuksen ja auttamaan tuotannon aloittamisessa. Vastineeksi hän pyysi, että ensimmäiselle insuliinituotteelle annettaisiin nimeksi Leo – latinan kielen leijonaa tarkoittava sana.

Tutkimukset alkoivat, ja keväällä 1923 Krogh ja Hagedorn pystyivät tuomaan markkinoille Skandinavian ensimmäisen insuliinivalmisteen, Insulin Leon. Yhtiö järjestettiin riippumattomaksi laitokseksi vuonna 1924, ja Kongsted liittyi sen johtoon yhdessä Hagedornin ja Kroghin kanssa.

 

 

Novo Nordisk perustajat - Harald ja Thorvald Pedersen (1887-1961) (1887-1966)

Harald ja Thorvald Pedersen
(1878-1966) (1887-1961)

Kun Krogh ja Hagedorn aloittivat insuliinin valmistuksen Nordiskilla vuonna 1923, he olivat yhtä mieltä siitä, että Harald Pedersen oli oikea mies rakentamaan koneet, joita he tarvitsivat insuliinin tuotannossa. Harald Pedersen, alkuperäiseltä ammatiltaan seppä, oli koneenrakentaja. Hän oli myös epätavallisen lahjakas keksijä. Menetettyään toisen silmänsä työtapaturmassa hän työskenteli useita vuosia Kroghin eläinfysiologian laitoksen laitekorjaamon johtajana. Haraldin veli, Thorvald Pedersen, oli apteekkari, joka oli työskennellyt tanskalaisessa Dansk Soyakagefabrik -yhtiössä, kun hänet palkattiin Nordiskin palvelukseen syksyllä 1923 tutkimaan insuliinituotannon kemiallisia prosesseja.

Veljekset eivät kuitenkaan ehtineet työskennellä pitkään Nordiskilla. Thorvald Pedersen ei tullut toimeen Hagedornin kanssa, ja huhtikuussa 1924 asiat ajautuivat siihen pisteeseen, että Hagedorn erotti hänet. Harald Pedersen päätti pysyä lojaalina veljelleen ja hänkin jätti eroanomuksensa Kroghille, vaikka olikin työskennellyt mielellään tämän alaisena.

 

Veljekset perustavat oman yrityksensä

Veljekset päättivät ryhtyä valmistamaan insuliinia itse. Heidän yhteistyönsä sujui hyvin, ja keväällä 1924 he onnistuivat valmistamaan vakaan nestemäisen insuliinivalmisteen, jolle he antoivat nimeksi Insulin Novo. Samaan aikaan Harald Pedersen suunnitteli erikoisvalmisteisen Novo-ruiskun, jonka avulla potilaat pystyivät turvallisesti itse antamaan itselleen ruiskeena oikean insuliiniannoksen. Veljekset olivat valmiita tuomaan tuotteensa markkinoille, mutta epäilivät mahdollisuuksiaan selvitä markkinoinnista itse.

He ottivat yhteyttä Nordiskiin ja tarjosivat mahdollisuutta jonkinlaiseen yhteistyöhön. Krogh ja Hagedorn kuitenkin kieltäytyivät tarjouksesta, joten veljekset päättivät ryhtyä toimeen kahdestaan.

He antoivat yhtiölleen nimeksi Novo Terapeutisk Laboratorium, ja 16.2.1925 he lähettivät Tanskan apteekkareille kirjeen, jossa kertoivat Insulin Novon ja Novo-ruiskun tulleen myyntiin. Tätä päivämäärää pidetään Novon perustamispäivänä.

 

Tiukka kilpailu vauhditti hoidon kehittymistä

Molemmat yritykset kasvoivat nopeasti seuraavien 65 vuoden aikana, perustivat suuria tutkimuslaitoksia ja kilpailivat raivokkaasti siitä, kumpi ehtisi ensimmäisenä tuoda markkinoille uusia diabeteksen hoitoon tarkoitettuja tuotteita. Näiden kahden yrityksen välinen tiukka kilpailu edisti omalta osaltaan diabeteksen lääkehoidon nopeaa kehittymistä.

Nordisk ja Novo alkoivat myös laajentaa toimintaansa muiden tuotteiden kehittämiseen. Novosta tuli maailman suurin teollisten entsyymien tuottaja, ja Nordisk kehitti lääkkeitä hemofiliaan ja kasvuhäiriöihin.

 

Novo ja Nordisk yhdistyvät

Tammikuussa 1989 Novo ja Nordisk päättivät yhdistää voimansa. Yli 60 vuoden ajan yhtiöt olivat olleet toistensa kilpailijoita, mutta nyt ne alkoivat yhteisvoimin kehittää uusia tuotteita diabeteksen hoitoon. Uuden yhtiön nimeksi tuli Novo Nordisk A/S.

Vuoden 1999 alussa Novo Nordisk päätettiin jakaa kahteen pääsektoriin: terveydenhuoltoon (Healthcare) ja entsyymeihin (Enzymes). Eriytyminen loi molemmille enemmän toimintavapautta ja mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa. Novo Nordisk ja Novozymes ovat 14.11.2000 lähtien toimineet erillisinä pörssiyhtiöinä.