Pääperiaatteet

Novo Nordisk Wayn 10 pääperiaatetta kertovat, mitä Novo Nordisk Way tarkoittaa käytännössä. Ne myös auttavat yrityksen johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä arvioimaan, miten Novo Nordisk Way toteutuu arjessa. Pääperiaatteiden avulla voimme tunnistaa ne arvot ja työtavat, jotka ohjaavat meitä ajattelemaan ja toimimaan Novo Nordisk Wayn mukaisesti.

  1. Potilaskeskeisyys ohjaa työtämme.
  2. Asetamme kunnianhimoisia tavoitteita ja pyrimme erinomaiseen laatuun.
  3. Kannamme vastuuta taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöön liittyvästä toiminnastamme. 
  4. Tuotamme innovaatioita sidosryhmiemme hyödyksi.
  5. Rakennamme ja ylläpidämme hyviä suhteita avainsidosryhmiimme.
  6. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti.
  7. Panostamme henkilökohtaiseen suoritukseen ja kehittymiseen.
  8. Työympäristömme on terve ja sitoutumista edistävä.
  9. Pyrimme ketteryyteen ja yksinkertaisuuteen kaikessa toiminnassamme.
  10. Emme koskaan tingi laadusta tai eettisyydestä liiketoiminnassamme.

 

Ei pelkkää puhetta

Varmistaaksemme, että organisaatiomme toimii näiden periaatteiden mukaisesti, teemme jatkuvasti eri yksiköissä niin kutsuttuja fasilitointeja – eräänlaisia ”arvoauditointeja”.

Kokeneempia työntekijöitä nimitetään fasilitaattoreiksi, jotka kiertävät yrityksessä ja haastattelevat työntekijöitä, esimiehiä ja sisäisiä sidosryhmiä sekä tarkastavat asiakirjoja ja paikallisia liiketoimintakäytäntöjä pyrkien selvittämään, missä määrin yksiköt noudattavat toiminnassaan Novo Nordisk Way -periaatteita. Sen lisäksi että fasilitaattorit etsivät parannuskohteita, he myös kirjaavat muistiin löytämiään parhaita käytäntöjä ja pyrkivät levittämään niitä kaikkialle Novo Nordiskin työyhteisöihin.

Jokainen yksikkö fasilitoidaan vähintään kerran kuudessa vuodessa – jotkin yksiköt kolmen vuoden välein tai jopa vuosittain. Kootut havainnot ja kehityskulut raportoidaan yrityksen johtoryhmälle puolivuosittain ja hallitukselle vuosittain.

Näin toimimalla autamme turvaamaan vastuullisiin ja kestäviin toimintatapoihin pohjautuvan, vahvan yrityskulttuurimme sekä takaamaan, ettei Novo Nordisk Way ole vain hienoja sanoja, vaan aito tapa harjoittaa liiketoimintaa kaikkialla maailmassa.