Ympäristö

Circular for Zero -ympäristöstrategiamme
 

 

Tuotteemme on valmistettu uusiutuvalla energialla 2020 alkaen


Käytämme vuosittain valtavan määrän energiaa, vettä ja raaka-aineita valmistaaksemme ja toimittaaksemme lääkevalmisteita niitä tarvitseville ihmisille. Tämän vuoksi olemme ”etulinjassa” useiden nykypäivän suurimpien ympäristöhaasteiden suhteen.

Sitouduimme vuonna 2015 The Climate Group -ilmastoryhmään ja Carbon Disclosure -projektiin (CDP) sekä liityimme RE100-hankkeeseen yhdessä 165 muun maailmanlaajuisen yrityksen kanssa. Kunnianhimoinen tavoitteemme oli siirtyä käyttämään tuotantolaitoksissamme pelkästään uusiutuvaa energiaa vuoden 2020 alussa.  Ja siinä onnistuimme; kun uusi Pohjois-Carolinan tuotantolaitoksemmekin on käyttänyt vuoden 2020 alusta alkaen vain aurinkoenergiaa merkitsee se sitä, että kaikissa tuotantolaitoksissamme käytetään ainoastaan  uusiutuvaa energiaa.

Meillä on kunnia olla ensimmäinen RE100-hankkeessa mukana oleva lääketeollisuusyritys, joka on saavuttanut tämän tavoitteen. Tuotantolaitoksemme Euroopassa ja Kiinassa käyttävät tuulivoimaa, Yhdysvalloissa aurinkoenergiaa ja Brasiliassa vesivoimaa.

“Yli 29 miljoonaa ihmistä käyttää lääkkeitämme ja tämän vuoden alkupuolella he voivat tehdä sen tietoisina siitä, että lääkkeet on valmistettu käyttämällä pelkästään uusiutuvaa sähköä,” totesi yhtiömme pääjohtaja ja toimitusjohtaja Lars Fruergaard Jørgensen. 

 

Tavoitteemme on yksinkertainen mutta rohkea: Päästötön toiminta vuoteen 2030 mennessä

Pelkästään tuotantoprosesseihin keskittyminen ei kuitenkaan enää riitä. Meillä on yrityksenä mahdollisuus ja tahto ryhtyä edelläkävijäksi. Niinpä uusiutuvan energian käytön lisäksi aiomme pienentää toimintamme ympäristövaikutukset nollaan. Tavoittelemme päästöttömyyttä kaikissa toiminnoissamme vuoteen 2030 mennessä ja noudatamme kiertotaloutta suosivaa ajattelutapaa kaikessa liiketoiminnassamme. Työskentelemme kohti aikaa, jolloin voimme sanoa, että Novo Nordisk on yritys, jolla ei ole lainkaan ympäristövaikutuksia.

Circular for Zero -ympäristöstrategian kautta siirrymme kiertoajatteluun, joka muodostuu kolmesta keskeisestä osa-alueesta:

1. Kiertoon perustuva yritys

Jatkamme edelleen tuotannon ympäristöjalanjäljen pienentämistä pyrkimällä pienentämään kaatopaikoille toimitettavan jätteen määrää ja vähentämään veden, energian ja resurssien hävikkiä kokonaisuudessaan.

2. Kiertoon perustuva toimitusketju

Vähennämme ympäristövaikutuksia koko toimitusketjussa työskentelemällä yhdessä tavarantoimittajien kanssa. Rohkaisemme kiertoa edistävien toimintatapojen käyttöä ja lisäämme kierrätettyjen ja hiilineutraalien raaka-aineiden ja resurssien hankintaa.

3. Kiertoon perustuvat tuotteet

Parannamme olemassa olevia tuotteita ja suunnittelemme uusia tuotteita kiertotalouden periaatteiden mukaan. Kehitämme kestäviä ratkaisuja tuotteiden uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Uuden kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi ja kiertoajattelun omaksumisen nopeuttamiseksi kaikissa liiketoiminnoissamme olemme ryhtyneet yhteistyöhön kiertotalouteen siirtymisen nopeuttamista ajavan Ellen MacArthur Foundation -säätiön kanssa.

Lue lisää kansainvälisiltä sivuiltamme:
https://www.novonordisk.com/sustainable-business/zero-environmental-impact.html

 

 

Käytännön ilmastotekoja Suomessa


Kompensoimme työntekijöidemme ja asiakkaidemme matkustamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt yhdessä Taimiteon kanssa.

Käytännön ilmastotekoja

FI20NNG00029