Pharma Industry Future Stars Novolla!

Pharma Industry Future Stars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katariina ja Janika vierailivat Novolla syyskuussa PIF Stars ohjelman merkeissä

 

Lääketeollisuudessa on töitä joista voi olla ylpeä!

Pharma Industry Future Stars-ohjelmaan valitut 30 opiskelijaa vierailivat Novolla syyskuun alussa. Ohjelmaan valitut "tulevaisuuden tähdet" opiskelevat mm. lääketieteen, luonnontieteiden, farmasian, kauppatieteiden ja terveystaloustieteiden aloilla. Heitä yhdistää kiinnostus lääketeollisuutta kohtaan yhtenä mahdollisena uravaihtoehtona.  Saimme tilaisuuden keskustella tarkemmin kahden opiskelijan, Janikan ja Katariinan, kanssa heidän ajatuksistaan lääketeollisuudesta ja työelämästä. 

Janika ja Katariina opiskelevat Tampereen yliopistossa bioteknologiaa, pääaineenaan soluteknologia. Janika syventyy parhaillaan maisterivaiheen opinnoissaan markkinointiin. Katariina on vastikään saanut omat kauppatieteisiin liittyvät maisteriopintonsa valmiiksi.

 

Mikä sai valitsemaan bioteknologian opinnot?

Lääketiede on aina kiinnostanut Janikaa. Sairauksiin ja niiden erilaisiin, uusiin hoitomuotoihin syventyminen kolahtivat hänelle viimeistään opintoihin kuuluvan kudosteknologian kurssilla. Erityisesti häntä kiinnostaa personoitujen lääkkeiden kehitys varsinkin syövän hoidossa. Katariina kertoo niin ikään olleensa aina kiinnostunut erilaisista sairauksista ja siitä miten ihmisen elimistö toimii. Erityiskiinnostuksen kohteita hänellä ovat mm. rokotteet, HI-virus, AIDS, biologiset lääkkeet ja kantasoluhoidot.

 

Millaisin odotuksin työelämään?

Molemmat nuoret ovat kovasti innoissaan siitä miten soluteknologisen asiantuntemuksen avulla voidaan tuottaa uudenlaisia lääke- ja hoitoratkaisuja, ja näiden parissa he haluavatkin tulevaisuudessa työskennellä. Molempien mielestä erityisen motivoivaa lääketeollisuudessa työskentelyssä olisi päästä konkreettisesti auttamaan ihmisiä erilaisten tuotteiden ja palveluiden kautta, ja vieläpä laajassa mittakaavassa.  Tällainen työ olisi merkityksellistä. Oman työnsä tuloksista voisi olla aidosti ylpeä. Samalla pääsisi seuraamaan lääketieteen nopeaa kehitystä ikään kuin aitiopaikalta. Oma kehittyminen, erilaiset etenemis- ja uravaihtoehdot ovat myös tärkeitä. Nämä kunnianhimoiset nuoret naiset ovatkin valmiita elämänkestävään uraan merkityksellisten haasteiden parissa :)

 

Lue lisää Pharma Industry Future Stars- ohjelmasta täältä https://www.laaketeollisuus.fi/vastuullisuus/laaketeollisuus-tyonantajana.html

 

Bioteknologian opintoihin  voit tutustua esim. täällä https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/bioteknologia-ja-biolaaketieteen-tekniikka

 

FI19NNM00012