Sosiaalisen vastuun strategiassamme esitellään uudet pitkän aikavälin tavoitteemme kolmella osa-alueella, jotka ovat olennaisia yksilöiden terveyden ja kansanterveyden parantamisen kannalta:

  • Tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden yleistymisen estäminen.
  • Edullisen hoidon mahdollistaminen haavoittuvassa asemassa oleville potilaille kaikissa maissa.
  • Elämänlaatua parantavien innovaatioiden edistäminen.

Tällä hetkellä joka yhdennellätoista ihmisellä maailmassa on diabetes, ja vuoteen 2045 mennessä osuuden uskotaan kasvavan yhteen yhdeksästä, jollei toimenpiteisiin ryhdytä [1].

Diabetes kuormittaa raskaasti terveydenhuoltojärjestelmiä. Toimintamaissamme olemme sitoutuneet yhteistyöhön terveysviranomaisten ja muiden kumppanien kanssa diabeteksen ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Yhdenkään lapsen ei pitäisi kuolla tyypin 1 diabetekseen

Laajennamme Changing Diabetes® in Children ‑ohjelmamme tavoittamaan 100 000 lasta vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmamme on jo nyt auttanut yli 25 000 tyypin 1 diabetesta sairastavaa matalan elintason olosuhteissa elävää lasta pääsemään hoidon piiriin ja saamaan elintärkeitä lääkkeitä.

Edullista ihmisinsuliinia matalan tulotason ja keskitulotason maihin

Alennamme ihmisinsuliinin kattohintaa 4 Yhdysvaltain dollarista 3 dollariin injektiopulloa kohti 76 matalan tulotason ja keskitulotason maassa. Tämä on merkittävä laajennus sitoumukseemme parantaa insuliinin saavutettavuutta. Se edistää pyrkimystämme toimittaa edullista insuliinia kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille.

Parempaa hoitoa haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille

Jatkamme Partnering for Change ‑ kumppanuusohjelmaamme Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ja Tanskan Punaisen Ristin kanssa vuoteen 2023, ja tuemme ohjelmaa 15 miljoonan Tanskan kruunun lahjoituksella. Yhteistyömme kautta ohjelma auttaa haavoittuvimpia potilasryhmiä humanitaarisissa kriiseissä.

[1] IDF Diabetes Atlas 2019 edition