Miksi niin moni ei saa tarvitsemaansa hoitoa?

Maailmassa on miljoonia diabetesta ja harvinaisia verisairauksia sairastavia ihmisiä, jotka eivät saa tarvitsemiaan elintärkeitä lääkkeitä. Joskus lääke on liian kallis, toisinaan lääkärin vastaanotolle pääsy on hankalaa tai reseptilääkkeen hakeminen vaatii pitkän matkan.

Ääritapauksissa lääkäriä tai klinikkaa ei ole, eikä apteekin hyllyillä ole lääkettä lainkaan.

Karu todellisuus on, että tänä päivänä vain murto-osa potilaista saa hoitoa – meidän pitääkin löytää ratkaisuja, jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet saada valmistamiamme lääkkeitä ja tarvitsemaansa hoitoa.

Esteitä on monenlaisia ja ne vaihtelevat maasta toiseen. Me kuitenkin tiedämme kokemuksesta, että muutos on mahdollinen.

Haluamme tuoda lääkkeemme mahdollisimman monen diabetesta, harvinaista veri- tai hormonaalista sairautta sairastavan ihmisen ulottuville ja huomioida potilaiden erilaiset taloudelliset edellytykset.

Tyypin 1 diabetesta sairastavista lapsista rekisteröity terveystieto on osin vähäistä, sillä monissa maailman köyhimmissä maissa vain osa elää riittävän pitkään, jotta heidän tietonsa tallentuisivat kansallisiin rekistereihin.

Changing Diabetes® in Children ‑ohjelmamme tarjoaa hoitoa ja elintärkeää insuliinia tyypin 1 diabetesta sairastaville lapsille yli 230 klinikalla 24 matalan tulotason ja keskitulotason maassa. Tällä hetkellä ohjelma tarjoaa hoitoa, insuliinia ja tarvikkeita yli 30 000 lapselle. Seuraava tavoitteemme on laajentaa ohjelma tavoittamaan 100 000 lasta vuoteen 2030 mennessä.

Yllä olevalla videolla pääset tapaamaan tyypin 1 diabetesta sairastavan supertähden, guinealaisen Bilguissan. Bilguissa kuuluu Guineassa tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten ja nuorten aikuisten uuteen sukupolveen. Changing Diabetes® in Children ‑klinikan lääkärien ja hoitajien tuella hänestä on kasvanut pohdiskeleva, toivoa täynnä oleva yhteisön johtohahmo, joka osaa hoitaa omaa diabetestaan hyvin ja pystyy ohjaamaan ja innostamaan nuorempiaan.

Matalan ja keskitulotason maissa keskitymme erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleviin diabetesta sairastaviin ihmisiin. Olemme käynnistäneet yli kahdessa kolmasosassa toimintamaistamme ohjelmia, joilla tuetaan taloudellisia edellytyksiä hankkia lääkkeitä sekä parannetaan saatavuutta.

Nämä ohjelmat pyrkivät vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin, kuten:

  • Miten saamme liitettyä lisää potilaita ohjelmiin, jotka parantavat heidän taloudellisia edellytyksiään saada lääkkeitä?
  • Miten suunnittelemme insuliineja, joita ei tarvitse säilyttää kylmässä ja jotka siten kestävät pidempiä kuljetuksia?
  • Miten voimme yksinkertaistaa lääkkeiden toimitusketjuja ja saada sitä kautta lääkkeiden kustannuksia matalammiksi?

Työskentelemme näiden kysymysten parissa, sillä olemme vahvasti sitoutuneita tuomaan insuliinin kaikkien saataville. Lue lisää sitoutumisestamme diabeteshoidon taloudellisten edellytysten ja saatavuuden parantamiseen.

Olemme sitoutuneet säilyttämään edullisen ihmisinsuliinin tuotevalikoimassamme sekä valmistamaan ja tuomaan sitä potilaiden saataville myös tulevaisuudessa. Tämä on sitoumuksemme insuliinin saavutettavuuden parantamiseksi.

Driving change in diabetes®  ‑strategiamme myötä laskemme hintaa matalan  ja keskitulotason maissa ja laajennamme samanaikaisesti taloudellisia edellytyksiä tukevia ohjelmia Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

Edullista insuliinia matalan ja keskitulotason maihin

Aloitimme vuonna 2001 uraauurtavan ohjelman laskeaksemme ihmisinsuliinin hintaa alueilla, joissa resurssit ovat niukimmat. Nykyään ohjelmamme kattaa 76 maata. Näissä maissa asuu kolmasosa maailman diabeetikoista ja niissä toimii avustusjärjestöjä.

Sitoumuksemme perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • Pysymme jatkossakin maailman johtavana edullisen ihmisinsuliinin toimittajana.
  • Lupaamme toimittaa edullista ihmisinsuliinia maailman köyhimmille alueille myös tulevaisuudessa. Näihin alueisiin sisältyvät YK:n määrittelemät vähiten kehittyneet maat (LDC-maat), muut Maailmanpankin määritelmän mukaiset matalan tulotason maat sekä keskitulotason maat, joissa on suuria matalan tulotason väestöryhmiä riittävän terveydenhuollon ulottumattomissa. Lisäksi lupauksen piiriin kuuluu valikoituja avustusjärjestöjä, joiden osalta sitoumuksemme kattaa koko maailman.
  • Takaamme, että ihmisinsuliinin enimmäishinta on 3 Yhdysvaltain dollaria injektiopulloa kohti.
  • Tartumme insuliinin jakeluun ja terveydenhuollon voimavaroihin liittyviin haasteisiin, jotka usein estävät kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä saamasta edullista insuliinia.

Osana Novo Nordiskin toimintaa hoidon saavutettavuuden parantamiseksi, olemme sitoutuneet tukemaan taloudellisesti Maailman Diabetessäätiön toimintaa pitkällä tähtäimellä.

Novo Nordisk perusti Maailman Diabetessäätiön vuonna 2002 itsenäiseksi säätiöksi, joka keskittyy diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon kehittyvissä maissa. Säätiö tukee vastuullista kumppanuutta ja toimii alullepanijana, joka auttaa muita kumppaneita tekemään työtään.

Nykyinen sitoumuksemme on tukea säätiötä 1,69 miljardilla Tanskan kruunulla (noin 230 miljoonalla eurolla) vuoteen 2024 asti ulottuvalla jaksolla.

Lue lisää Maailman Diabetessäätiöstä (englanniksi).

Joissakin maissa hemofiliaa sairastavilla potilailla ei välttämättä ole mahdollisuutta säilyttää hemofilialääkkeitään kotona. Esimerkiksi koronaviruskriisin aikana he eivät ole myöskään voineet mennä sairaalaan saamaan hoitoa.

Kun harvinaista verisairautta sairastava ihminen joutuu tällaiseen tilanteeseen, teemme yhteistyötä paikallisten terveysviranomaisten ja kumppanijärjestöjen kanssa tarjotaksemme taloudellista tukea lääkkeiden ja hoidon kotitoimituksille.

Haluamme varmistaa toimintamme selkeyden ja läpinäkyvyyden, joten suunnittelemme potilaiden kouluttamista sekä lääkkeiden toimittamista ja varastointia koskevien tukipalveluiden toteutuksen yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Lue lisää säätiöstämme, joka auttaa hemofiliapotilaita pääsemään hoidon piiriin.

Novo Nordiskin Hemofiliasäätiö on muille järjestöille varoja myöntävä voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii edistämään hemofiliaa ja muita verenvuotosairauksia sairastavien ihmisten pääsyä hoitoon sekä kehitys- että kehittyvissä maissa.

Hemofilia on perinnöllinen verenvuototauti, jota esiintyy noin yhdellä 10 000:sta ihmisestä. Kolme neljäsosaa hemofiliaa sairastavista ihmisistä asuu kehitysmaissa, joten tarve varmistaa heille mahdollisuus diagnoosiin ja asianmukaiseen hoitoon on kiireellinen.

Lue lisää Novo Nordiskin Hemofiliasäätiöstä (englanniksi).

[1] Novo Nordisk’s new insulin affordability offerings now available in the US, Novo Nordisk Inc. News release, 2 Jan 2020, https://www.novonordisk-us.com/media/news-releases.html?122978

[2] 2023 Novo Nordisk annual report

[3] 2023 Novo Nordisk annual report

[4] Novo Nordisk Haemophilia Foundation