Brasilialaisella Otavio Domingos da Costalla on tyypin 2 diabetes ja ylipainoa.

VASTUULLINEN YRITYSTOIMINTA

Kroonisten sairauksien ennaltaehkäisy

Kohti tulevaisuutta, jossa yhä harvemmalla on tyypin 2 diabetes tai ylipainoa.

Brasilialaisella Otavio Domingos da Costalla on tyypin 2 diabetes ja ylipainoa.

Kroonisten sairauksien ennaltaehkäisy

Krooniset sairaudet, kuten tyypin 2 diabetes ja lihavuus, ovat yleistyneet vuosikymmenien ajan. Tähän on monta syytä. Osasyynä ovat riskitekijät, joita ei voi ehkäistä, kuten geneettiset tekijät ja se, että ihmiset yksinkertaisesti elävät pidempään.

Jos näiden sairauksien yleistymisen estämiseksi ei tehdä mitään, inhimillinen kärsimys lisääntyy ja terveydenhuoltomenot kasvavat. Asiakkaitamme ovat terveydenhuollon organisaatiot ja hoitojamme käyttävät ihmiset. Jos emme tee mitään kroonisten sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, emme toimi yhtiömme arvojen mukaisesti eikä liiketoimintamme ole vastuullista.

On kuitenkin tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevillä toimilla: lisääntyvä kaupungistuminen, sosiaalinen ja taloudellinen epätasa-arvo, passiivinen elämäntapa ja yksipuolinen ruokavalio. Nämä tekijät esiintyvät usein yhdessä ja ovat keskeisimmät syyt siihen, miksi yhä useammalla ihmisellä todetaan tyypin 2 diabetes ja ylipaino.

Haluamme hidastaa tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden yleistymistä. On selvää, että ennaltaehkäisy on välttämätöntä.

Lue tästä lisää työstämme kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi.

Kroonisten sairauksien yleistyminen on pysäytettävä

Johtavana toimijana diabeteksen hoidon saralla meillä on velvollisuus toimia ihmisten terveyden hyväksi, ja ylläpitää terveydenhuoltojärjestelmien kantokykyä, jotta niillä olisi varaa hankkia diabeteksen hoitoon tarkoitettuja innovaatioitamme. Haluamme pysäyttää sekä tyypin 2 diabeteksen että lihavuuden yleistymisen, ja olemme tarttuneet toimeen estääksemme näiden sairauksien puhkeamisen. Tällä hetkellä keskitymme kahteen näistä vipupisteistä: terveyteen kaupunkiympäristöissä sekä lapsuusiän ylipainoon ja lihavuuteen.

Cities Changing Diabetes ohjelma

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy kaupungeissa

Kaksi kolmasosaa tyypin 2 diabeetikoista elää kaupungeissa. Tapa, jolla kaupunkialueita suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään muuttaa elämäntapaamme ja voi joissakin tapauksissa altistaa meidät tyypin 2 diabetekselle.

Yhdessä University College London ‑yliopiston ja Steno Diabetes Center Copenhagen ‑keskuksen (sivustot englanniksi) kanssa olemme kehittäneet termin urban diabetes (”urbaani diabetes”) kuvaamaan kaupunkien muodostamaa riskitekijää. Olemme käynnistäneet yhdessä maailmanlaajuisen Cities Changing Diabetes ‑kumppanuusohjelman.

Ohjelma toimii yli 25 kaupungissa eri puolilla maailmaa ja pyrkii kiinnittämään ihmisten huomion siihen, että tyypin 2 diabetes on keskeinen kaupunkielämään liittyvä terveysongelma. Työskentelemme yli 100 yhteistyökumppanin kanssa kehittääksemme tutkimusta ja vaikuttaaksemme päätöksentekoon. Tavoitteenamme on suunnitella toimenpiteitä, joilla on todellinen vaikutus sairauden vastaisen taistelun eturintamassa.

Lue lisää taistelustamme diabetesta vastaan kaupungeissa Cities Changing Diabetes ‑ohjelman kotisivuilla (englanniksi).

Lasten ylipaino ja lihavuus ovat yhteinen ongelmamme

Lasten lihavuuden ennaltaehkäisy

Maailmassa on 40 miljoonaa ylipainoista alle 5‑vuotiasta lasta. Ylipaino aiheuttaa lapselle tyypin 2 diabeteksen varhaisen puhkeamisen riskin ja ennustaa vahvasti aikuisiän lihavuutta.

Ylipainoisilla lapsilla saattaa myös olla kasvuun ja kehitykseen liittyviä haasteita, ja heidän voi olla vaikeampaa saavuttaa täysi potentiaalinsa. Ylipainoon voi liittyä leimautumista, heikkoa sosiaalistumista ja tunne-elämän vaikeuksia sekä joissakin tapauksissa heikompaa opintomenestystä.

Yhdessä UNICEFin kanssa pyrimme ehkäisemään lasten ylipainoa ja lihavuutta. Kumppanuusohjelma lähtee liikkeelle Meksikosta ja Kolumbiasta, mutta sen vaikutus ulottuu laajemmalle sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on ohjata ylipainon ja lihavuuden ehkäisyyn liittyvää ajattelua pois yksilön vastuusta ja kohti tarvetta puuttua lihavuutta edistäviin ympäristöihin.

Uskomme, että jokainen lapsi ansaitsee mahdollisuuden kasvaa terveenä muuttuvassa maailmassa ja saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Tutustu maailman lasten hyvinvoinnin eteen tehtävään työhön UNICEFin verkkosivustolla.