Tietosuoja

Novo Nordisk käsittelee suuria määriä henkilötietoja toiminnassaan, kehittäessään potilaille innovatiivisia lääkkeitä sekä edistääkseen terveydenhuollon ammattilaisten osaamista diabeteksen hoidosta. Olemme sitoutuneet suojelemaan lääketutkimusten osallistujien, terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden, työntekijöidemme sekä yhteistyökumppaniemme henkilötietoja kaikessa toiminnassamme.

Henkilötietojen suojaaminen on toimintamme kulmakivi

Novo Nordiskilla noudatetaan aina tiukinta henkilötietojen suojaamista koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietojen suojaamiseksi on tehty useita organisatorisia ja tietoteknisiä toimia, joilla varmistetaan, että tietosuojan taso toteutuu EU/ETA-alueen standardien mukaisesti kaikissa tapauksissa ja kaikkialla maailmanlaajuisessa organisaatiossamme. Jokainen IT-järjestelmä arvioidaan tietoturvan näkökulmasta ja tietoturvakäytäntöjä kehitetään jatkuvasti.

Novo Nordiskin tietosuojaan liittyvät toimenpiteet ja menettelytavat on määritetty Tietosuojaohjelmassa, jota noudatetaan yhdenmukaisesti kaikissa maissa, missä yrityksellä on toimintaa. Tietosuojaohjelma perustuu Euroopan Unionin tietosuoja-asetukseen pohjautuviin ’yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin’. Ohjelmassa kuvataan tietosuojaorganisaatio, standardit henkilötiedon käsittelyyn, työntekijöiden koulutus sekä valvontamekanismit, joilla varmistetaan tehokas tietosuoja ja rekisteröityjen oikeuksien kunnioittaminen. Ohjelmaa kehitetään ja ylläpidetään keskitetysti, mutta jokainen liiketoiminta-alue ja sen johto vastaavat siitä, että toiminta noudattaa Novo Nordiskin toimintaperiaatteita ja menettelytapoja.

Tietosuojaohjelmassa kuvataan seuraavat toimintaperiaatteet ja menettelytavat:

- Standardit henkilötiedon käsittelyyn, kuten:

a) menettelyt, joilla ilmoitamme henkilötietojen käsittelystä

b) menettelyt, joiden avulla toteutamme rekisteröidyn oikeuksia

c) oikeudellisesti sitovat sopimukset niiden palveluntarjoajien kanssa, jotka käsittelevät lukuumme henkilötietoja. Sopimukset velvoittavat palveluntarjoajia toteuttamaan tiukkoja tietoteknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi.

- Työntekijöiden kouluttaminen

- Viestintäreitti koskien päivityksiä ja muutoksia

- Monitorointi- ja auditointiprosessit

- Prosessi mahdollisten vaatimusten noudattamatta jättämisen varalle sekä kurinpitoseuraamukset
 

Voitte lukea novonordisk.fi -internetsivustoa koskevan tietosuojalausunnon täältä. Lisätietoa tietosuojaa koskevista asioista saatte paikalliselta tietosuojavastaavalta: +358 (0) 20 762 5300; tietosuoja@novonordisk.com; tai:

Novo Nordisk Farma Oy / Tietosuojavastaava                                                Linnoitustie 6                                                                                             02600 ESPOO