Krooniset sairaudet, kuten tyypin 2 diabetes ja lihavuus, ovat yleistyneet vuosikymmenien ajan. Tähän on monta syytä. Osasyynä ovat riskitekijät, joita ei voi ehkäistä, kuten geneettiset tekijät ja se, että ihmiset yksinkertaisesti elävät pidempään.

Jos näiden sairauksien yleistymisen estämiseksi ei tehdä mitään, inhimillinen kärsimys lisääntyy ja terveydenhuoltomenot kasvavat. Asiakkaitamme ovat terveydenhuollon organisaatiot ja hoitojamme käyttävät ihmiset. Jos emme tee mitään kroonisten sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, emme toimi yhtiömme arvojen mukaisesti eikä liiketoimintamme ole vastuullista.

On kuitenkin tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevillä toimilla: lisääntyvä kaupungistuminen, sosiaalinen ja taloudellinen epätasa-arvo, passiivinen elämäntapa ja yksipuolinen ruokavalio. Nämä tekijät esiintyvät usein yhdessä ja ovat keskeisimmät syyt siihen, miksi yhä useammalla ihmisellä todetaan tyypin 2 diabetes ja ylipaino.

Haluamme hidastaa tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden yleistymistä. On selvää, että ennaltaehkäisy on välttämätöntä.

Lue tästä lisää työstämme kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi.

Kaksi kolmasosaa tyypin 2 diabeetikoista elää kaupungeissa. Tapa, jolla kaupunkialueita suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään muuttaa elämäntapaamme ja voi joissakin tapauksissa altistaa meidät monille kroonisille sairauksille.

Ohjelma toimii yli 50 kaupungissa eri puolilla maailmaa ja pyrkii kiinnittämään ihmisten huomion vakaviin kroonisiin sairauksiin, jotka ovat keskeinen kaupunkielämään liittyvä terveysongelma. Työskentelemme globaalien yhteistyökumppaneiden kanssa kehittääksemme tutkimusta ja vaikuttaaksemme päätöksentekoon. Tavoitteenamme on suunnitella toimenpiteitä, joilla on todellista vaikuttavuutta sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää Cities for Better Health ‑ohjelman kotisivuilla (englanniksi).

FI24NNG00012 (päivitetty 10.5.2024)

Maailmassa on 40 miljoonaa ylipainoista alle 5‑vuotiasta lasta. Ylipaino aiheuttaa lapselle tyypin 2 diabeteksen varhaisen puhkeamisen riskin ja ennustaa vahvasti aikuisiän lihavuutta.

Ylipainoisilla lapsilla saattaa myös olla kasvuun ja kehitykseen liittyviä haasteita, ja heidän voi olla vaikeampaa saavuttaa täysi potentiaalinsa. Ylipainoon voi liittyä leimautumista, heikkoa sosiaalistumista ja tunne-elämän vaikeuksia sekä joissakin tapauksissa heikompaa opintomenestystä.

Yhdessä UNICEFin kanssa pyrimme ehkäisemään lasten ylipainoa ja lihavuutta. Kumppanuusohjelma lähtee liikkeelle Meksikosta ja Kolumbiasta, mutta sen vaikutus ulottuu laajemmalle sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on ohjata ylipainon ja lihavuuden ehkäisyyn liittyvää ajattelua pois yksilön vastuusta ja kohti tarvetta puuttua lihavuutta edistäviin ympäristöihin.

Uskomme, että jokainen lapsi ansaitsee mahdollisuuden kasvaa terveenä muuttuvassa maailmassa ja saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Tutustu maailman lasten hyvinvoinnin eteen tehtävään työhön UNICEFin verkkosivustolla.

[1] A Moses et al. Illustrating the pivotal role of obesity as a driver of diabetes. [abstract]. In: 25th European Congress on Obesity; May 23–26, 2018; Vienna, Austria. Abstract T3P28